Parlament Europejski stanowczo przeciw homofobii

24 maja Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie zwalczania homofobii w Europie. Wpisuje się ona w bardzo mocno podkreślaną politykę równościową i antydyskryminacyjną, którą PE prowadzi od lat.

Dziś IDAHO

W Parlamencie Europejskim powstał prościutki, ale jakże wzruszający filmik pokazujący, że walka o prawa osób LGBTQ ma wiele narodowych twarzy. (+ KONKURS!)

PE przyjął raport o równości kobiet i mężczyzn

13 marca Parlament Europejski przyjął doroczny raport o równości kobiet i mężczyzn. Obok postulatów związanych z równością płci znalazły się w nim również te dotyczące kwestii LGBTQ.

Następca Jerzego Buzka wspiera prawa osób LGBTQ

Nowo mianowany przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz podpisał przygotowaną przez organizację ILGA-Europe deklarację „Be Bothered” dotyczącą promowania równości i walki z dyskryminacją na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.

Mogę was zapewnić, że jako przewodniczący Parlamentu Europejskiego przyłączę się do walki o realizację określonych w deklaracji celów – powiedział Schulz podczas spotkania poświęconego obronie praw

Unia udzieli azylu osobom transpłciowym

Parlament Europejski oficjalnie przyjął nowe zasady regulujące udzielanie azylu na terenie Unii Europejskiej. Wśród kryteriów znalazło się m.in. prześladowanie ze względu na tożsamość płciową. Oznacza to, że azyl w UE będą mogły uzyskać prześladowane osoby transpłciowe.

PE zajmuje się polskimi zaświadczeniami o stanie cywilnym

Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego po raz kolejny omawiała kwestię odmowy wystawiania zaświadczeń Polakom chcącym zawrzeć za granicą związek jednopłciowy.

Parlament Europejski apeluje do Światowej Organizaji Zdrowia

PE wzywa WHO do usunięcia transpłciowości z listy zaburzeń psychicznych i behawioralnych.

KPH W Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego

Chodzi o sprawę zawierania związków partnerskich lub małżeństw w innych państwach Unii.Chodzi o sprawę zawierania związków partnerskich lub małżeństw w innych państwach Unii.

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa