Zapraszamy do współpracy!

Jeżeli cenisz Homiki.pl i chciał(a)byś je współtworzyć – zapraszamy serdecznie!

Jeśli chcesz pobrać nasze logo i umieścić je na swojej stronie – kliknij TU!

Zapraszamy do publikowania:

– w dziale „Elementarz” – artykułów edukacyjnych, wprowadzających w zagadnienie homo- i biseksualizmu oraz transpłciowości; informacji na temat różnych aspektów (prawnych, psychologicznych i in.) życia codziennego;

– w dziale „Świadectwa” – świadectw osób żyjących w trwałych związkach; opowieści o coming-outach (tych udanych i mniej udanych…); opinii rodziców, heteroseksualnych przyjaciół na temat Waszej orientacji;

– w dziale „Na barykady” – tekstów i felietonów na bieżące tematy społeczne i polityczne, związane z walką o nasze prawa i poprawę naszej sytuacji politycznej;

– w dziale „Kultura” – własnych opowiadań, wierszy, sztuk teatralnych, grafiki; recenzji interesujących książek, spektakli, filmów, wystaw; ciekawych wywiadów; fragmentów interesujących powieści, wierszy (z zachowaniem praw autorskich – sprawdź zasady publikacji);

– w dziale „Jak wierzyć” – artykułów teologicznych, filozoficznych, mądrych wniosków i wyników rozmyślań

– w dziale „Jak żyć” – przemyśleń o codzienności, porad, refleksji na temat uczuć, relacji; publikacji psychologicznych, socjologicznych; porad, odpowiedzi na trudne pytania;

– w dziale „Sjesta” – szeroko pojętej rozrywki popularnej.

Zachęcamy do współpracy programistów, którzy pomogliby w administrowaniu portalem.

Uśmiechamy się do wszystkich grafików i plastyków, którzy chcieliby użyczyć nam trochę talentu i pomóc w udoskonalenia wizualnej strony portalu

Zapraszamy!

 

Zasady publikacji tekstów

1. Teksty można publikować pod nazwiskiem lub pseudonimem. Przy nadsyłanym tekście proszę wyraźnie zaznaczyć, jak ma być podpisany.
2. Redakcja nie płaci honorariów za publikowane teksty.
3. Osoba nadsyłająca tekst do publikacji nie zrzeka się praw autorskich ani majątkowych do niego.
4. Nadesłanie do redakcji podpisanego tekstu oznacza nieodwołalną zgodę na publikację w portalu.
5. Tekst publikowany w naszym portalu można dowolnie publikować w prasie i wydawnictwach konwencjonalnych, informując o tym fakcie redakcję oraz wyraźnie wskazując źródło.
6. Redakcja zastrzega prawo korekty przysłanych tekstów, zwłaszcza pod względem poprawności językowej, a także dodawania śródtytułów. Redakcja nie dokonuje merytorycznej ingerencji w nadesłany tekst. Ewentualne propozycje zmian merytorycznych są uzgadniane z autorem tekstu.
7. Redakcja zastrzega sobie prawo usunięcia z portalu tekstu bez podania przyczyn.
8. Autor nadsyłający tekst odpowiada prawnie za naruszanie praw autorskich innej osoby.
9. Autor, który swym tekstem naruszy prawa autorskie przysługujące innej osobie, traci prawo do publikowania w naszym serwisie.

Uwagi techniczne

1. Tekst należy nadsyłać w formacie (.doc/.docx), (.rtf), lub w formie pliku tekstowego (.txt).
2. Adres e-mail, pod którym oczekujemy tekstów: listy@homiki.pl

Zasady zamieszczania cytatów

1. Cytaty ubogacają tekst i podnoszą jego rangę, nie należy jednak tworzyć całej pracy wyłącznie ze skopiowanych fraz.
2. Cytaty należy pisać kursywą (pochyłą czcionką, bez cudzysłowu), na końcu cytatu należy podać odnośnik w [kwadratowym nawiasie]. Na końcu tekstu należy podać bibliografię.

Homiki.pl na FB

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa