Jak wierzyć

Dla wierzących, poszukujących, zainteresowanych. Duchowość nie tylko chrześcijańska, religia nie tylko katolicka, Absolut we wszystkich odsłonach – w perspektywie nieheteroseksualnej orientacji i tożsamości.

Czym jest teologia queer?

Podobnie jak w innych działaniach i taktykach queerowych, interesuje nas stwarzanie własnego pola wolności, krytyki i wrażliwości, tyle, że w odniesieniu do intuicji/wizji religijnych i duchowych – a nie dobrotliwe, paternalistyczne „dopuszczenie” do Kościołów (dlatego figura „pobożnego geja” i „pobożnej lesbijki” jest zupełnie nie do zaakceptowania). Religia jest zbyt ważną rzeczą, by pozostawiać ją inercyjnym Kościołom, przaśnym konserwatystom, teologicznym komisjom i biblijnym wariatom.

Vattimo – niewierzący, homoseksualny, katolik

Kościół powinien głosić przesłanie Jezusa. Jezus nic nie mówił w Ewangeliach na temat homoseksualizmu. Owszem, mógł być mu przeciwny, ale wynikało to z ukształtowania kulturowego, jakie dominowało na tamtych terenach dwa tysiące lat temu. Oczekuję od Kościoła przekazywania nauk Jezusa, nie zaś kopiowania zachowań, obyczajów i tabu środowiska, w którym przyszedł on na świat.

Zjednoczony Kościół Chrześcijański

Słowa „Wszyscy Jesteśmy Dziećmi Boga” są dla naszego Kościoła bardzo ważne, ponieważ my nie wykluczamy nikogo. Jak to działa?

Opiekunka jednego ze zborów przedstawia zasady Zjednoczonego Kościoła Chrześcijańskiego, otwartego na wszystkich wykluczonych

Chrześcijanie z grupy Wiara i Tęcza zapraszają

Jeśli czujesz się chrześcijaninem/chrześcijanką, a jesteś osobą LGBTQ, szukasz kontaktu z innymi osobami o podobnych poglądach – wbrew pozorom nie jest to niemożliwe

Setnik

Sługa pewnego żołnierza chorował, na tyle poważnie, że był bliski śmierci. Korzystając z okazji, że Jezus przebywał w okolicy Kafarnaum, oficer poprosił go o uzdrowienie swojego sługi. Jezus zgodził się na to i obiecał przyjść do jego domu.

Świeckie świętości

Kościół Katolicki, jako instytucja zrzeszająca członków, na pewnym etapie już dobrowolnie do niej należących, może mieć opinię o nieheteroseksualności jaką sobie chce – nie zgadzam się na nią dopiero wtedy, kiedy politykowanie schodzi z ambony i wkracza w życie polityczne i społeczne epatując swoją wizją czegoś, co nazywa „moralnością”.

Wybrałam buddyzm

Do podjęcia tematu religii zainspirował mnie raport sporządzony przez Wojtka Szota o stosunku związków wyznaniowych do homoseksualizmu. Ja natomiast mogę Wam zaproponować kilka spostrzeżeń odnośnie do dwóch religii: katolicyzmu i buddyzmu w kontekście homoseksualizmu, czyli inaczej mówiąc, opowiem o swoich doświadczeniach związanych z tymi dwiema religiami.

Stosunek Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce wobec osób homoseksualnych

Co zawiera raport? Wraz z zespołem, który ze mną współpracował, zadaliśmy kilka pytań związkom wyznaniowym i Kościołom. Pytaliśmy, czy osoby homoseksualne mogą być członkami Kościoła/związku wyznaniowego, czy mogą tam wziąć ślub (jeśli taką możliwość mają osoby heteroseksualne), czy mogą sprawować funkcje duszpasterskie. Zadaliśmy również pytania o stosunek do cywilnych związków partnerskich a także ogólną charakterystykę stosunku do osób homoseksualnych.

Na święta. Mit o Inanie i Ninszubur

Najdawniejszym, bo pochodzącym z czasów początków piśmiennictwa sprzed około 3500 lat p.n.e., jest mit o Inanie i Dumuzim. To opowieść o zejściu do świata podziemnego – jak starożytni Sumerowie nazywali drugą stronę życia. Było to coś na kształt żydowskiego Szeolu, greckiego Hadesu, krainy umarłych. Zadziwił mnie przy tym fakt, że kanwą mitu jest los dwóch głównych bohaterek. Dlaczego starożytni uwiecznili w tak ważnym przekazie dzieje dwóch kobiet?…

Z okazji świąt Czytelnikom i Czytelniczkom życzymy odpoczynku, optymizmu, dobrego jedzenia i wiosennej aury!!!

Prawda o miłości

Drogi Czytelniku, droga Czytelniczko, czy jesteś sobą? Czy jesteś sobą w pełni? Papież Benedykt XVI w swojej ostatniej encyklice „Caritas in veritate”, oprócz poruszanych aktualnych kwestii jak np. modyfikacji żywności, kryzysu gospodarczego czy hybrydyzacji zarodków, pisze o człowieczej tożsamości: „wszyscy budują własne {ja} na bazie pewnego {siebie} które zostało nam dane”. Tak jak różni są ludzie, tak różne są powody bycia homoseksualnym.

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa