Głosowanie, cz. 2

W latach 50-tych i 60-tych nawet lekarze-homoseksualiści nie odbiegali pod względem poglądów na temat patologii homoseksualizmu od reszty środowiska. Każdy z nich żył w cokolwiek schizofrenicznej sytuacji: choć sam nie dostrzegał w sobie niczego, co przeszkadzałoby uprawiać mu zawód, w przypadku wyoutowania mógł być pewny zwolnienia z pracy – trudno przecież, by ktoś chory na umyśle leczył lub badał innych chorych na umyśle, lub by uczył psychologii czy psychiatrii.

Głosowanie, cz. 1

Jednym z powtarzających się mitów dyskursu wokół homoseksualności jest twierdzenie, że homoseksualne lobby zawiązało swoisty spisek, którego efektem było wykreślenie homoseksualizmu z klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Wykreślenie to miało się odbyć na drodze „głosowania”, zaś fakt ten dowodzić ma, iż nie ma naukowych powodów by nie traktować homoseksualizmu jako choroby.

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa