Jak zrobić dobrze wszystkim naraz i każdemu z osobna

Jeśli marsze i parady mają być narzędziem do pokazania naszej obecności, postulatów i oswojeniem społeczności lokalnych z nami – to zamiast udawanej spójności poglądów, powinniśmy pokazać różnorodność i wielogłos.

Świeckie świętości

Kościół Katolicki, jako instytucja zrzeszająca członków, na pewnym etapie już dobrowolnie do niej należących, może mieć opinię o nieheteroseksualności jaką sobie chce – nie zgadzam się na nią dopiero wtedy, kiedy politykowanie schodzi z ambony i wkracza w życie polityczne i społeczne epatując swoją wizją czegoś, co nazywa „moralnością”.

O braku jedności w różnorodności

Prawdą jest, że w ciągu ostatnich dwóch dekad nastąpiły pewne pozytywne zmiany w sytuacji społecznej osób nieheteroseksualnych. Nie udało się wprawdzie osiągnąć żadnych zmian w prawie, jednak istotna poprawa dokonała się w świadomości społecznej, co wykazują choćby najnowsze badania CBOS-u. Czy jednak nie pora na działania mniej zmonopolizowane przez jeden rodzaj praktyki emancypacyjnej, wynoszącej na sztandary białego i młodego homoseksualnego mężczyznę z klasy średniej? Może zatem czas rozszerzyć arsenał środków i strategii?

Aleksandra Sowa i Piotr Wójtowicz polemizują z tekstem „Emancypacyjny chów wsobny” Piotra Oczko. Zapraszamy do lektury!

„Ciśnienie” na równość, nie na związki

Rozumiem, że temat ustawy o związkach partnerskich pojawił się, bo była potrzeba transparentnego przekazu / żądania rzuconego w przestrzeń polityczną. Ale życzyłabym sobie, aby ten przekaz jednak zawierał w sobie również trochę zdroworozsądkowego myślenia z egoistycznym: „co my z tego będziemy mieli” na czele. W innym przypadku postulat równości zastąpi pragnienie litości. A to chyba nie o to w tej całej imprezie chodzi.

Głosem Aleksandry Sowy kontynuujemy homikową dyskusję na temat idei związków parterskich.

Bezpańska biseksualność (Wolne myśli tragikomiczne)

Co prawda, już „biseksualizm” znajduje swoje miejsce w zakresie słownictwa popularnego edytora tekstowego, ale w moim komórkowym słowniku T9 – nie.
Ostatecznie mogę i tu i tu powiększyć paletę orientacji seksualnych w formach wszelakich, ale w milionach innych komputerów i komórek „Wyraz nie występuje w słowniku” i „Brak propozycji poprawek”…

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa