Leon Wachholz, Psychopatologia sądowa. Na podstawie ustaw obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa-Kraków-Lublin 1923.

Leon Wachholz, Psychopatologia sądowa. Na podstawie ustaw obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa-Kraków-Lublin 1923.

 

Autor prezentowanej książki Leon Wachholz (1867-1942) był lekarzem, absolwentem uniwersytetów w Krakowie i Wiedniu. Przez rok pracował na uniwersytecie we Lwowie, a w 1895 r. został profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należał do najwybitniejszych polskich specjalistów z dziedziny medycyny sądowej. Zajmował się także historią medycyny oraz tłumaczeniem niemieckiej poezji romantycznej na język polski.

Opublikowana w 1923 r. w wydawnictwie Gebethnera i Wolfa Psychopatologia sądowa jest jedną licznych prac Wachholza poświęconych tej problematyce. Znajdujemy w niej pogląd, że „nowoczesne ustawy karne powinny pociągać do odpowiedzialności karnej za homoseksualne zaspokajanie popędu płciowego tylko wówczas, jeżeli ono łączy się z gwałtem osoby drugiej, wyrządza jej dotkliwą szkodę, wywołuje zgorszenie lub tyczy się osób nieletnich”. We wszystkich innych przypadkach wymierzanie kary homoseksualistom „za czyny niezależne od woli i zgodne z ich organizacją wrodzoną musi stanowić krzywdę”.

Leon Wachholz był zwolennikiem depenalizacji zachowań homoseksualnych. W prezentowanej książce przedstawił wprawdzie kilka przykładów „nierządu z osobami tej samej płci”, ale były one w jego ocenie przejawem psychopatycznego stan sprawców, wykluczającego pociągnięcie do odpowiedzialności karnej.

 

Skany książki otrzymaliśmy od P. Schlegla.

 

Uwadze zainteresowanych polecamy również niewielką pracę Leona Wachholza pt. Krytyczne uwagi w sprawie uranicznego poczucia płciowego, dostępną on-line w bibliotece cyfrowej POLONA: http://polona.pl/item/980476/1/

 

Skomentuj

Możesz używać następujących tagów HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Obraz CAPTCHY

*

Pamiętaj: zamieszczając komentarze akceptujesz regulamin

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa