- homiki.pl - https://homiki.pl -

M. Pietrzykowski, Mitologia starożytnej Grecji, Warszawa 1985.

M. Pietrzykowski, Mitologia starożytnej Grecji, Warszawa 1985.

Książka zawiera stosunkowo niewiele wzmianek o homoerotycznych wątkach w mitologii greckiej, musimy jednak pamiętać, że przez wielu ówczesnych autorów były one w ogóle pomijane milczeniem. W pracy Pietrzykowskiego –opublikowanej przez Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe- znajdujemy ponadto bardzo ciekawy materiał ilustracyjny, zaczerpnięty z publikacji niedostępnych w tych czasach dla przeciętnego czytelnika.

Prezentowane skany pochodzą z egzemplarza będącego w posiadaniu Tomasza Woźnego.

 

[1]

 

[2]

 

[3]