Mikołaj Kozakiewicz, O miłości prawie wszystko, Warszawa 1962

Mikołaj Kozakiewicz, O miłości prawie wszystko, Warszawa 1962.

Liczne publikacje Mikołaja Kozakiewicza (1923 – 1998) poświęcone problemom oświaty i wychowania seksualnego, życia małżeńskiego i seksualności, odegrały wielką rolę w kształtowaniu świadomości współczesnych Polaków. Przedstawiamy kolejną z nich, zwracającą na siebie uwagę już samą okładką, będącą dziełem malarki i scenografki Mai Berezowskiej.

Prezentowany egzemplarz książki O miłości prawie wszystko, wydanej przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą i Towarzystwo Szkoły Świeckiej, jest bardzo zniszczony (strona tytułowa zachowała się w strzępach) zapewne na skutek intensywnego użytkowania przez wielu czytelników w ciągu kilku dziesięcioleci.

Do Homikoteki wybraliśmy dwa fragmenty: pierwszy (s. 41-44) poświęcony procesowi dojrzewania i odkrywania seksualnej tożsamości, drugi (s. 99-103) przedstawiający wpływ religii na penalizację różnych zachowań seksualnych w średniowiecznej i nowożytnej Europie.

Książka, uratowana z likwidacji zbiorów bibliotecznych, znajduje się w księgozbiorze Tomasza Woźnego.

 

 

Komentarze zostały wyłączone.

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa