- homiki.pl - https://homiki.pl -

Spotkanie z Pawłem Fijałkowskim

[1]

 

Zapraszamy na promocję książki Pawła Fijałkowskiego „Homoseksualność daleka i  bliska. Słowa, mity, symbole“.

Spotkanie z Autorem odbędzie się 27.02. (czwartek), g. 18.00, Księgarnia  & kawiarnia Tarabuk, ul. Browarna 6, Warszawa.

Wstęp wolny.

Autor książki pokazuje, jak postrzeganie homoseksualności zmienia się w  czasie i przestrzeni, sięgając w swoich rozważaniach do dzieł  historyków, jak też przekazów zawartych w starożytnej literaturze  pięknej i mitologii, które są skarbnicą archetypowych prawd o człowieku,  życiu i świecie.

W książce zostały zaprezentowane przykłady tolerancji,  żywej akceptacji i zwalczania homoerotyzmu w różnych tradycjach i  kulturach. Zdaniem autora społeczeństwa akceptujące pierwiastek  homoerotyczny rozwijają się bardziej dynamicznie niż te, które spychają  to zjawisko na margines.

Książka jest kontynuacją rozważań zawartych w poprzednich dwóch tomach  poświęconych tej problematyce: „Seksualność, psyche, kultura.  Homoerotyzm w świecie starożytnym” (2007) i „Homoseksualizm. Wykluczenie  – transgresja – akceptacja” (2009).

Podobnie jak we wcześniejszych  książkach tekst uzupełniają ilustracje autorstwa krakowskiego grafika i  literata Tomasza Bohajedyna.