Albert Dryjski, Zagadnienia seksualizmu. Wydanie II. Poprawione i rozszerzone, Łódź 1948

Albert Dryjski, Zagadnienia seksualizmu. Wydanie II. Poprawione i rozszerzone, Łódź 1948.

Prezentowana książka należy do najoryginalniejszych polskich podręczników seksuologicznych. Jej autor Albert Dryjski (1889-1956) był psychologiem, autorem licznych publikacji poświęconych różnym aspektom psychiki ludzkiej, m.in. religijności, marzeń sennych, podświadomości, psychoanalizy i seksualności. W okresie międzywojennym należał do prekursorów edukacji seksualnej w Polsce.

Dryjski wyraźnie odróżnia homoerotyzm, będący według niego „zjawiskiem normalnym, występującym powszechnie […] przed zupełną dojrzałością jednostki”, od homoseksualizmu, określanego przezeń jako odchylenie od normy, przy czym „prawdziwy homoseksualizm” był jego zdaniem „zawsze wrodzony” i miał charakter trwały („od kolebki aż do śmierci”).

„Tendencje homoerotyczne” mają według Dryjskiego przede wszystkim wymiar uczuciowy i „ujawniają się częściej i występują z większą wyrazistością u dziewcząt niż u chłopców”. Na potwierdzenie swej tezy zamieścił w książce fragmenty pamiętników kilku uczennic, które przedstawiamy poniżej.

Książka znajduje się w zbiorach Pawła Fijałkowskiego.

 

Komentarze zostały wyłączone.

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa