Bolesław Popielski, Zaburzenia płciowe wieku dojrzewania, Warszawa 1957

Bolesław Popielski, Zaburzenia płciowe wieku dojrzewania, Warszawa 1957.

Bolesław Popielski (1907-1997) był lekarzem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu we Lwowie, a następnie profesorem Akademii Medycznej we Wrocławiu, wybitnym specjalistą z dziedziny medycyny sądowej i autorem licznych publikacji na ten temat. W 1961 r. założył Koło Seksuologów Polskich i był pierwszym przewodniczącym tej organizacji.

Książka Popielskiego „Zaburzenia płciowe wieku dojrzewania”, wydana przez Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, jest pierwszą z kilku jego prac poświęconych życiu seksualnemu.

Warto zwrócić uwagę, że autor zanegował bardzo powszechne w XX w. przekonanie o szkodliwości samogwałtu, dowodząc jednocześnie, że „czynności onanistyczne polegające na wprowadzaniu do odbytu najrozmaitszych przedmiotów, nieraz znacznej nawet wielkości” nie świadczą „o homoseksualnym kierunku popędu płciowego” praktykujących je chłopców, ponieważ „unerwienie erogenne odbytu jest w ogóle u mężczyzn częste i występować może zarówno u osobników heteroseksualnych, biseksualnych, jak i u homoseksualnych”.

Sam homoseksualizm został jednak zaliczony przez Popielskiego do zboczeń płciowych i umieszczony w poświęconym im fragmencie książki, który przedstawiamy poniżej.

Książka znajduje się w zbiorach Pawła Fijałkowskiego.

 

Komentarze zostały wyłączone.

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa