Teokryt, Utwory Teokryta (idylle i epigramaty). Przetłumaczył, wstępem i przypisami objaśnił Kazimierz Kaszewski, Warszawa 1901

Teokryt, Utwory Teokryta (idylle i epigramaty). Przetłumaczył, wstępem i przypisami objaśnił Kazimierz Kaszewski, Warszawa 1901.

 

Piszący w I połowie III w. p.n.e. Teokryt należał do najwybitniejszych poetów hellenistycznych, a wątki homoerotyczne odgrywały w jego twórczości bardzo ważną rolę.

Wymowa utworów Teokryta była dla nowożytnych tłumaczy dużym problemem. Autor prezentowanego zbioru, krytyk i tłumacz Kazimierz Kaszewski (1825-1910), opatrzył jeden z tekstów komentarzem, że „nie wychowani na >Biesiadzie< Platona nie możemy pojąć tej miłości jednopłciowej; lecz jakże byśmy cenili ten wiersz, gdyby się stosował do osoby różnopłciowej”. Epoka wymagała od tłumacza zdystansowania się do homoerotyzmu, a jednocześnie ów „niezrozumiały dla naszych pojęć temat i niesympatyczny” znajdował wciąż nowych odbiorców.

Z przekładów Kaszewskiego, wydanych w 1901 r. przez firmę Edwarda Wendego, prezentujemy dwa utwory: XXIX. Rozżalony i XXX. Nie ma rady.

Książka w zbiorach Pawła Fijałkowskiego.

 

Komentarze zostały wyłączone.

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa