Mikołaj Kozakiewicz, U podstaw wychowania seksualnego, Warszawa 1969

Mikołaj Kozakiewicz, U podstaw wychowania seksualnego, Warszawa 1969.

Mikołaj Kozakiewicz (1923–1998) należał do grona najpopularniejszych w latach 70. i 80. XX w. autorów publikacji poświęconych problemom oświaty i wychowania, a szczególnie wychowania seksualnego. Z wykształcenia był filozofem i socjologiem, a swą karierę zawodową zaczynał w 1945 r. od posady wielskiego nauczyciela. W młodości związał się ze Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym i pozostał jego działaczem do 1989 r. Był trzykrotnie posłem na sejm i marszałkiem sejmu X kadencji (1989-1991). Opowiadał się za legalizacją miękkich narkotyków, bronił prawa kobiet do aborcji, popierał dążenia homoseksualistów do emancypacji społecznej.

Wydana w 1969 r. przez Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich książka U podstaw wychowania seksualnego zawiera wczesne poglądy Kozakiewicza na temat seksualności,  dalekie od prezentowanych przez niego w schyłkowym okresie życia. W pierwszym z przedstawianych fragmentów (s. 138-139) zachowania homoseksualne zostały ukazane w kontekście inicjacji chłopców jako patologia seksualna, której należy zapobiegać, kładąc szczególny nacisk na ochronę młodzieży. W drugim fragmencie (s.222-225) homoseksualizm znalazł się obok onanizmu wśród „Zaburzeń psychoseksualnych inicjacji płciowej”. Przytoczone tu dane liczbowe są efektem badań przeprowadzonych przez autora na podstawie wybranej losowo próbki 584 listów otrzymanych w latach 1962-1966 od czytelników. Trzeci fragment (s. 284-285) zawiera omówienie wyników ankiety na temat homoseksualizmu przeprowadzonej wśród studentów Studium Nauczycielskiego.

Książka w zbiorach Pawła Fijałkowskiego.

 

 

Komentarze zostały wyłączone.

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa