- homiki.pl - https://homiki.pl -

Rodziny z wyboru – badanie trwa

„Rodziny z wyboru w Polsce” to tytuł badania rodzin nieheteroseksualnych, prowadzonego przez Instytut Psychologii PAN pod kierownictwem dr Joanny Mizielińskiej. Celem jest dogłębna analiza intymnych związków homo-, biseksualnych i transpłciowych, pozbawionych wsparcia prawnego i akceptacji społecznej. Projekt realizowany będzie do końca br.

[1]Jak podkreślają autorzy badania, w Polsce żyje ponad dwa miliony osób nieheteroseksualnych (lesbijek, gejów, osób transpłciowych i biseksualnych). Szacuje się, że około połowa z nich żyje w związkach intymnych. Wiele spośród tych osób wychowuje też dzieci. To właśnie te rodziny nazywa się „rodzinami z wyboru”. Dlaczego „z wyboru”? Ponieważ tworzone są one często bez społecznego i prawnego wsparcia, ponieważ nie zawsze członków takich rodzin łączą więzy krwi (rodzice społeczni – dzieci). To, że chcą być rodziną i tak się nazywać jest więc kwestią wyłącznie ich wyboru.

Do tej pory brak było w Polsce rzetelnych badań „tęczowych związków”. Projekt dr. Mizielińskiej ma być pierwszą tak rozbudowaną i złożoną próbą zanalizowania zjawiska rodzin nieheteroseksualnych. Będzie to pogłębione studium, którego głównym celem jest pokazanie różnorodności konfiguracji rodzinnych i intymnych tworzonych przez osoby niehetero w Polsce.

Projekt składa się z kilku etapów i technik badawczych, które zostały tak dobrane, by jak najpełniej i z różnych stron naświetlić wielowymiarowość życia rodzinnego i intymnego osób nieheteroseksualnych. Są to zarówno metody ilościowe jak i jakościowe: analiza dyskursu, badanie ilościowe, zogniskowane wywiady grupowe, badanie etnograficzne, indywidualne wywiady pogłębione (więcej w zakładce metody badawcze).

WEŹMY UDZIAŁ W TYM BADANIU! Im więcej będziemy wiedzieć o nas samych, tym lepiej będzie można walczyć o nasze prawa – a także mieć przekonywające argumenty w codziennych rozmowach.

Więcej informacji na stronie www.rodzinyzwyboru.pl [2]