- homiki.pl - https://homiki.pl -

„Szkoła milczenia” wieńczy projekt weryfikacji podręczników

[1]Ponad rok trwał projekt pn. „Przegląd treści szkolnych podręczników do biologii, WOS i WDŻR pod kątem przedstawienia w nich problematyki LGBTQ i treści homofobicznych”. W jego trakcie czterech ekspertów – seksuolog dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz, socjolog dr hab. Jacek Kochanowski, pedagog dr Krzysztof Wąż oraz psycholog dr Robert Kowalczyk – przeanalizowało treść 51 podręczników do gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Efektem ich pracy jest opracowanie „Szkoła milczenia”, które niebawem ukaże się drukiem.

Projekt zrealizowano dzięki grantowi przyznanemu SPR przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu dotacyjnego „Demokracja w Działaniu”. Dzięki grantowi SPR mogło zlecić weryfikację treści podręczników ekspertom oraz skutecznie rozpowszechnić wyniki ich pracy. „Szkoła milczenia” zostanie wydana w 500 egz. i przekazana nauczycielom i nauczycielkom biologii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie. Publikacja trafi też m.in. do rzeczoznawczyń i rzeczoznawców Ministerstwa Edukacji Narodowej, od recenzji których zależy dopuszczenie danego podręcznika do użytku szkolnego.

Opis zrealizowanego projektu, wnioski płynące z weryfikacji treści podręczników oraz końcowe rekomendacje zawarte są w publikacji „Szkoła milczenia”.

 

[sass, źródło: materiały SPR]