- homiki.pl - https://homiki.pl -

Homofobia (nie) dla pielęgniarek

Wiosną tego roku Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności oraz Kampania Przeciw Homofobii zaapelowały do Ministra Zdrowia o podjęcie działań w sprawie rozporządzenia dotyczącego szkolenia pielęgniarek i położnych. O co chodzi dokładnie? Otóż w tekście rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 października 2003 roku w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2003 roku, Nr 197, poz. 1922 z późn. zm.) dopatrzono się „interesujących” sformułowań, które w najlepszym wypadku i przy maksimum dobrej woli można byłoby uznać za przestarzałe, a tak naprawdę są urzędowo usankcjonowaną homofobią.

Chodzi tu o następujący, powtarzający się kilkakrotnie fragment: wybrane zagadnienia z zaburzeń i patologii seksualnych – homoseksualizm, ekshibicjonizm, sadyzm, masochizm, współżycie grupowe, gwałt, prostytucja. Co ciekawe, rozporządzenie zostało przyjęte za czasów rządów SLD mieniącego się, jak wszyscy dobrze wiemy, lewicowym… Jeśli takie treści przekazuje się w procesie nauczania pielęgniarkom, to trudno potem dziwić się, że dotyka nas tyle homofobii ze strony polskiej służby zdrowia (o czym wspominają wszelkie raporty dotyczące homo- i transfobii).

SPR i KPH wystosowały więc do Ministra Zdrowia pisma, w których żądały zmiany treści rozporządzenia. Pod koniec czerwca doczekały się odpowiedzi – minister nie może zmienić treści ani uchylić całości rozporządzenia ze względów proceduralnych. Konieczne jest przygotowanie nowego rozporządzenia, które zastąpi to z niewłaściwymi treściami. Ministerstwo nie było jednak w stanie podać informacji, kiedy miałoby to nastąpić.

Tymczasem kilka dni temu Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności poinformowało, że znany jest już termin wejścia w życie nowego rozporządzenia o treściach nauczania pielęgniarek i położnych. W odpowiedzi na pismo ponaglające wysłane w październiku Ministerstwo poinformowało, że nowe rozporządzenie wejdzie w życie w sierpniu 2013 r. Tymczasem Ministerstwo wydało komunikaty w sprawie treści nauczania, w których poinformowało, że planuje zmianę rozporządzenia, a obecnie obowiązujące wymagania egzaminacyjne zostały sformułowane tak, żeby odzwierciedlały obecny stan wiedzy.

Metoda drobnych kroków sprawdza się jak widać całkiem nieźle. Ministerstwo – ponaglone – podjęło działania, które podjąć mogło w ramach swoich uprawnień, no i czekamy na nowe rozporządzenie.

 

[sass, źródło: spr.org.pl]