Prawa osób transpłciowych w Polsce i w Unii

Tak jak pisaliśmy, w środę odbyły się obrady sejmowej Komisji Ustawodawczej dotyczące projektu ustawy o uzgodnieniu płci. Jak można było przeczytać w apelu do posłanek i posłów, [u]stawa o uzgodnieniu płci jest długo oczekiwaną próbą kompleksowego uregulowania prawnego sytuacji osób, których tożsamość płciowa jest rozbieżna z płcią metrykalną nadaną im po urodzeniu na podstawie pobieżnej oceny narządów płciowych. W projektowanej ustawie termin „uzgodnienie” oznacza usunięcie niezgodności w określeniu płci w akcie urodzenia i oznaczenie jej zgodnie z psychiczną tożsamością płciową i wizerunkiem społecznym.

W bardzo prosty, a jednocześnie kompleksowy sposób obecną sytuację prawną osób transpłciowych opisała w Gazecie Wyborczej Ewa Siedlecka.  W jej artykule można przeczytać o tym, jak obecnie wygląda procedura uzgodnienia płci. Przede wszystkim odnosi się jednak w nim do przedstawionego przez Biuro Analiz Sejmowych zarzutu, jakoby projekt umożliwiał małżeństwa jednopłciowe. Trzeba przyznać, że tak kreatywnego wykorzystania tego straszaka dawno nie widziano… Tymczasem jest zgoła inaczej. Jak pisze Siedlecka, [p]rojekt RP przewiduje, że zgodę na uzgodnienie płci metrykalnej z psychiczną będzie wydawał cywilny sąd okręgowy na podstawie opinii dwóch lekarzy psychiatrów lub seksuologów. O wydaniu takiej zgody wobec osoby pozostającej w związku małżeńskim sąd ma zawiadomić prokuratora. To znaczy, że jeśli żadne z małżonków nie wniesie sprawy o rozwód, prokurator wniesie do sądu rodzinnego wniosek o unieważnienie małżeństwa.

Co tymczasem zrozumieli z niego eksperci z biura analiz? Uznali, że projekt umożliwia istnienie małżeństw jednopłciowych… A to właśnie obecnie małżeństwa takie mogą trwać, ponieważ nie istnieje wymóg ich rozwiązania po zmianie płci przez jedną z osób. Fundacja Trans-Fuzja pomaga kobiecie, która jako żonaty mężczyzna dostała od sądu zgodę na zmianę płci w metryce. Sąd nie uzależnił tego od rozwodu, a żadne z małżonków po zmianie płci o rozwód nie wystąpiło. Prokurator przypadkowo dowiedział się, że małżeństwo trwa i wystąpił do sądu. Ale bynajmniej nie do sądu rodzinnego o uznanie małżeństwa za nieważne, tylko do sądu, który wydał zgodę na uzgodnienie płci, żeby ten wyrok unieważnił. No i sąd unieważnił zmianę płci. Tyle że jest ona już faktem także fizycznym, bo doszło do medycznej transformacji. Teraz kobieta – biologicznie i psychicznie – ma dokumenty poświadczające, że jest kobietą, ale w myśl prawa jest z powrotem mężczyzną. I faktycznie jednopłciowe małżeństwo trwa nadal.

Obrady Komisji Anna Grodzka podsumowała na Facebooku w następujący sposób: Po dyskusji, dosyć merytorycznej, wcale nie tak burzliwej, jak się spodziewałam, zgłosiliśmy wniosek o przełożenie głosowania na następne posiedzenie Komisji Ustawodawczej, po uzupełnieniu braku formalnego, czyli złożeniu pisemnego uzasadnienia do złożonych autopoprawek. Poseł Żalek błysnął stwierdzeniem, że „zmiana tożsamości płciowej” bez uprzedniej operacji na genitaliach może być próbą obejścia zakazu małżeństw jednopłciowych!!!! Relację z obrad można zobaczyć na stronie Sejmu.

 

***

Tymczasem w Unii Europejskiej zmiany – przynajmniej w podejściu do myślenia o przesłankach dyskryminacji i przestępstw z nienawiści. Parlament Europejski przyjął dyrektywę dotyczącą ochrony praw ofiar przestępstw. Wśród przesłanek ochrony i pomocy dla ofiar przestępstw wymieniono nie tylko orientację seksualną, płeć i tożsamość płciową, ale również ekspresję płciową. Termin ten po raz pierwszy wykorzystano w dokumencie o tej randze. Pozwala to mieć nadzieję, że termin „ekspresja płciowa” (oznaczający sposób wyrażania tożsamości płciowej poprzez gesty, ubiór i język) wejdzie w trwały sposób do języka prawnego, a być może z czasem znajdzie się i w polskim prawie.

Więcej o dyrektywie można przeczytać na stronie Parlamentu Europejskiego.

 

[sass, źródło: wyborcza.pl, lgbt-ep.eu]

Skomentuj

Możesz używać następujących tagów HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Obraz CAPTCHY

*

Pamiętaj: zamieszczając komentarze akceptujesz regulamin

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa