Szkolenia wolontariackie w Lambdzie Warszawa

Stowarzyszenie Lambda Warszawa zaprasza i zachęca:

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczynamy 10-miesięczyny program rozwoju wolontariatu w Lambdzie Warszawa! Jego celem jest kompleksowe przeszkolenie osób, które chcą się stać wolontariuszami i wolontariuszkami Lambdy Warszawa.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Do uczestnictwa zapraszamy wszystkie osoby, które chcą zaangażować się działania na rzecz osób LGBT – udzielania pomocy i wsparcia, prowadzenia działań zmierzających do zmian prawnych czy przeciwdziałania dyskryminacji osób LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i trans). Wolontariuszką/szem może zostać każda osoba, bez względu na wiek, płeć czy posiadane wykształcenie i doświadczenie.

Dlaczego warto?
W ramach Programu oferujemy profesjonalne przygotowanie do pracy w najstarszej funkcjonującej organizacji działającej na rzecz osób LGBT w formie szkoleń oraz opiekę tutorską, pomagającą znaleźć ‘swoje miejsce’ w Stowarzyszeniu, zaplanowanie rozwoju osobistego i następnie włączenie się w wybrane działania. Oferta wolontariatu umożliwia nabycie nowych kompetencji zawodowych i doświadczenia w pracy (np. dla osób studiujących lub absolwentek/ów studiów), a także nawiązanie inspirujących kontaktów zawodowych i towarzyskich.

Na czym polega Program?
W ramach programu uczestniczące osoby wezmą udział w dwóch turach szkoleń – ogólnych (we wrześniu 2012) i specjalistycznych (przynależnych do konkretnych  ścieżek wolontariackich – w październiku 2012). Z uczestnikami/czkami programu zostaną podpisane umowy na obligatoryjny półroczny wolontariat w Lambdzie Warszawa.

 

Szkolenia ogólne będą przeprowadzone w następujących terminach: 8-9 września, 15-16 września, 22-23 września. Ich tematyką będzie: trening antydyskryminacyjny; orientacja seksualna; kontakt z klientką/tem, wolontariat w organizacji pozarządowej; zarządzanie projektami.

Po odbyciu szkoleń ogólnych uczestnicy i uczestniczki programu w mniejszych grupach uczestniczyć będę w szkoleniach specjalistycznych jednej z trzech ścieżek wolontariackich: pomocowej, antydyskryminacyjnej lub prawno-administracyjnej, oraz – pod opieką tutora/tutorki – włączać się w projekty i bieżące prace Stowarzyszenia.

Projekt kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych pracą w Lambdzie Warszawa. Osoby zgłaszające się  będą przyjmowane do niego z uwzględnieniem motywacji, posiadanej już merytorycznej wiedzy, ilości zgłoszeń na daną ścieżkę oraz balansu płci.

Zgłoszenia – ze wskazaniem wybranej jednej z trzech ścieżek wolontariackich (pomocowa, antydyskryminacyjna, prawno-administracyjna), oraz listem motywacyjnym prosimy przesyłać do dnia 20 sierpnia 2012 roku, na adres wolontariat@lambdawarszawa.org

Informacji o Programie udziela Krzysztof Kliszczyński, e-mail kkliszczynski@lambdawarszawa.org

Projekt jest dofinansowany ze środków m. st. Warszawy.

Uwaga!
W momencie przyjęcia do programu z osobami uczestniczącymi zostaną podpisane umowy. Udział we wszystkich szkoleniach oraz półroczny wolontariat w Lambdzie Warszawa będzie obligatoryjny, rezygnacja w uczestnictwa w Programie będzie związana z koniecznością zwrotu kosztów uczestnictwa w szkoleniach.

 

Szczegóły szkoleń wolontariackich

Szkolenia ogólne (wrzesień):

 • kontakt z klientem/ką – nawiązanie pierwszego kontaktu, techniki pracy, praca z trudnym klientem/ką, praca z klientem/ką w kryzysie, podtrzymywanie relacji;
 • wolontariat w organizacji pozarządowej – podstawy prawne wolontariatu, zasady angażowania się wolontariuszy/szek w działania Lambdy, podstawowe informacje o działalności Lambdy;
 • zarządzanie projektem – pozyskiwanie środków finansowych, praca z wytycznymi dla wnioskodawców, określanie potrzeb i problemów projektu, planowanie projektów, wdrażanie projektów – zarządzanie zespołem, dokumentowanie działań, identyfikowanie i zarządzanie ryzykiem, ewidencjonowanie finansów;
 • trening antydyskryminacyjny – pojęcie tożsamość, tworzenie się stereotypów, mechanizmy dyskryminacji, identyfikowanie dyskryminacji, przejawy dyskryminacji;
 • orientacja seksualna – pojecie płci, wymiary seksualności, determinanty orientacji seksualnej, identyfikacja i tożsamość płciowa.

 

Szkolenia specjalistyczne (październik):

Ścieżka pomocowa:

HIV/AIDS i STI – epidemiologia, drogi zakażeń, profilaktyka, praca z osobą zakażoną HIV;

Metody pracy pomocowej – partyworking, networking, telefon zaufania, grupy spotkaniowe i wsparcia, konsultacje indywidualne;

Telefon Zaufania – zasady pracy w TZ, pytania wspomagające i otwierające, zasady rozmowy;

Praca z klientem/ką  w kryzysie – typy kryzysów, kryzys  suicydalny, zasada ochrony własnej osoby;

Tworzenie i prowadzeni grup – rodzaje grup, specyfika pracy z grupą, rekrutacja, prowadzenie grupy, trudności w prowadzeniu grupy i jej dynamika.

Ścieżka administracyjno-prawna:

 • Prawa człowieka – ich historia, system ochrony praw człowieka, organizacje prawoczłowiecze;
 • Europejskie i polskie prawo antydyskryminacyjne – podstawowe pojęcia, dyrektywy antydyskryminacyjne UE, przepisy antydyskryminacyjne w kodeksie pracy;
 • Polskie przepisy prawne dotyczące NGO’sow;
 • Organizacja i zarządzanie – zarządzanie i organizacja pracy NGO’sow;
 • Współpraca z administracją samorządową – pozyskiwanie funduszy, projekty miejskie i samorządowe, praktyka administracyjna w Lambdzie Warszawa.

Ścieżka antydyskryminacyjna:

 • Edukacja antydyskryminacyjna – definicja, metody edukacji antydyskryminacyjnej, dobór treści, metody wykorzystywane w edukacji antydyskryminacyjnej, etiudy szkoleniowe;
 • Trening genderowy i antyhomofobiczny – płeć biologiczna  i społeczno-kulturowa, seksizm, homofobia, transfobia;
 • Europejskie i polskie prawo antydyskryminacyjne – podstawowe pojęcia, dyrektywy antydyskryminacyjne UE, przepisy antydyskryminacyjne w kodeksie pracy.

 

1 komentarz do: Szkolenia wolontariackie w Lambdzie Warszawa

 • „Zgłoszenia […] prosimy przesyłać do dnia 12 sierpnia 2012 roku…” opublikowano 13 sierpnia. Za to właśnie kocham homiki 🙂

  [już poprawione, dziękujemy za czujność. red.]

Skomentuj

Możesz używać następujących tagów HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Obraz CAPTCHY

*

Pamiętaj: zamieszczając komentarze akceptujesz regulamin

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa