- homiki.pl - https://homiki.pl -

Paweł Gilowski, Wykład katechizmu Kościoła krześcijańskiego z Pism świętych […], [b.m.w.] 1579

Paweł Gilowski, Wykład katechizmu Kościoła krześcijańskiego z Pism świętych dla wiary prawdziwej utwierdzenia, a fałszywej się ustrzeżenia napisany, [b.m.w.] 1579.

 

Wywodzące się z tradycji średniowiecza zarzucanie sodomii wrogim sąsiadom lub religijnym przeciwnikom, mające świadczyć o ich słabości, odżyło w okresie kontrreformacji. Kalwiński kaznodzieja Paweł Gilowski, potępiając w swych wykładach na temat katechizmu obrzydliwość „grzechu sodomskiego”, wytykał jego uprawianie duchowieństwu katolickiemu, zarzucając propagowanie sodomii renesansowemu poecie i tłumaczowi, arcybiskupowi Benewentu Giovanniemu della Casa (1503-1556).

Ponieważ prezentowany skan z Wykładów katechizmowych … został wykonany z egzemplarza, który przetrwał do naszych czasów w nienajlepszym stanie, podajemy poniżej zapis fragmentu tekstu odnoszący się do sodomii:

Zakazuje się sodomią, mężczyzny z mężczyzną brzydliwe bawienie się, jakowej brzydliwości we Włoszech i we Francyjej, i u mnichów niemało zawadza się i niektóry z kardynałów, Joannes a Cassa książki pisał o tej sprośności, zalecając ją ludziom; którą sprośność Pan srodze pokarał w Sodomie i w Gomorze ogniem siarczanym.

Eksponat udostępniony do publikacji przez osobę, która zastrzega sobie anonimowość.

Kliknij aby powiększyć obrazek

[1]