- homiki.pl - https://homiki.pl -

Powstała Fundacja LGBT Business Forum

11 lipca w Warszawie fundatorzy: Anna Grodzka, Lalka Podobińska i Andreas Citak podpisali akt założenia Fundacji LGBT Business Forum, którego głównymi celami są: promowanie równego traktowania osób LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych) w zatrudnieniu, poprzez stworzenie wolnego od dyskryminacji środowiska pracy oraz zachęcanie firm do świadomego kreowania wizerunku jako przyjaznych osobom LGBT.

– Chcemy, aby nasza Fundacja była pomostem dla firm, które wprowadzają politykę równego traktowania. Pracownik, który dobrze czuje się w swojej pracy, jest bardziej wydajny, mniej korzysta ze zwolnień lekarskich, jest bardziej lojalny wobec swojego pracodawcy. To się po prostu opłaca. – mówi Anna Grodzka.

Powołanie Fundacji poprzedziła seria spotkań i rozmów m. in. z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Amerykańską Izbą Handlową w Polsce oraz z Minister ds. Równego Traktowania – Agnieszką Kozłowską-Rajewicz.

W planach Fundacji jest m.in. przeprowadzenie badania rynku LGBT oraz praktyki i polityki firm w zakresie niedyskryminowania. Fundacja stworzy także „LGBT Diversity Index”, dzięki któremu powstanie ranking firm przyjaznych osobom LGBT.

W planach Fundacji są wykłady i szkolenia dla firm, które podpisały Kartę Różnorodności oraz dla firm zrzeszonych w izbach handlowych przy ambasadach krajów, które są liderami w zakresie respektowania praw osób LGBT.

Pracami Fundacji kieruje zarząd: Greta Puchała (prezeska), Tomasz Szypuła (prezes) i Pamela Wells (członkini zarządu). W skład Rady Fundacji weszli:  Andreas Citak (przewodniczący), Anna Grodzka, Yga Kostrzewa (przewodnicząca) i Lalka Podobińska.

– Jeśli firma komunikuje swoją markę jako przyjazną lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym i transpłciowym, będzie ona częściej wybierana przez konsumentów LGBT. Żadna firma nie powinna pogardzić rynkiem klientów, który szacujemy na około 2,5 miliona Polek i Polaków. – wyjaśnia Tomasz Szypuła.

 

[1]
Od lewej: Tomasz Szypuła (prezes), Pamela Wells (członkini zarządu) i Greta Puchała (prezeska).

Zdjęcie: Agata Kubis

[źródło: mat.org.]