Parlament Europejski stanowczo przeciw homofobii

24 maja Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie zwalczania homofobii w Europie. Wpisuje się ona w bardzo mocno podkreślaną politykę równościową i antydyskryminacyjną, którą PE prowadzi od lat. Nowością było tym razem, że rezolucję przygotowały wszystkie liczące się frakcje parlamentarne, od prawa do lewa (EPP, S&D, ALDE, Zieloni/EFA iGUE/NGL). „Za” głosowało 430 parlamentarzystów, „przeciw” 105.

W rezolucji szczególnie potępiono przyjęte niedawno prawa lub przedłożone projekty ustaw z Listwy, Łotwy, Węgier (kraje UE) oraz Rosji, Ukrainy i Mołdawii, w których przewiduje się kary za przekazywanie prawdziwych informacji na temat orientacji seksualnej.

Parlament Europejski […]
– zdecydowanie potępia wszelką dyskryminację na tle orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej oraz wyraża głębokie ubolewanie w związku z faktem, że nawet w Unii Europejskiej prawa podstawowe osób LGBT nie zawsze są w pełni przestrzegane; wzywa w związku z tym państwa członkowskie do zapewnienia lesbijkom, gejom, biseksualistom i osobom transgenderowym ochrony przed homofobicznym językiem nienawiści i przemocą oraz do zadbania o to, aby partnerzy tej samej płci cieszyli się takim samym szacunkiem, poszanowaniem godności i ochroną jak reszta społeczeństwa; wzywa państwa członkowskie oraz Komisję do zdecydowanego potępienia homofobicznego języka nienawiści czy też nawoływania do nienawiści i przemocy oraz do zapewnienia poszanowania w praktyce wolności demonstracji, jak zagwarantowano we wszystkich traktatach dotyczących praw człowieka.
– jest mocno zaniepokojony rozwojem wydarzeń, który ogranicza wolność słowa i wolność zgromadzeń w oparciu o błędne wyobrażenia o homoseksualizmie i transgenderyzmie; uważa, że państwa członkowskie powinny świecić przykładem w stosowaniu praw podstawowych w UE i ochronie tych praw;
– ubolewa nad tym, że tego typu akty prawne są już obecnie wykorzystywane do zatrzymywania obywateli i nakładania na nich grzywn, co dotyczy też obywateli heteroseksualnych wyrażających poparcie, tolerancję lub akceptację w stosunku do lesbijek, gejów, biseksualistów i osób transgenderowych; ubolewa również nad tym, że wspomniane akty prawne legitymizują homofobię, a czasem i przemoc, jak miało to miejsce w przypadku brutalnego ataku na autobus przewożący aktywistów LGBT w dniu 17 maja 2012 r. w Sankt Petersburgu;
– potępia przemoc i akty zastraszania towarzyszące kijowskiej paradzie w dniu 20 maja 2012 r., podczas której doszło do pobicia dwóch liderów ruchu gejowskiego, co spowodowało odwołanie parady; przypomina, że zawarcie umów z UE jest uwarunkowane poszanowaniem praw podstawowych, jak określono w traktatach, i w związku z tym wzywa Ukrainę do wdrożenia przepisów zakazujących dyskryminacji, w tym dyskryminacji ze względu na orientację seksualną; jest zdania, że obecny rozwój wydarzeń na Ukrainie jest sprzeczny z tym wymogiem; wzywa władze Ukrainy do natychmiastowego wycofania wspomnianych projektów ustaw, zaproponowania prawodawstwa zakazującego dyskryminacji – w tym dyskryminacji ze względu na orientację seksualną – oraz zobowiązania się do zapewnienia bezpieczeństwa przyszłorocznej parady w Kijowie;
– podkreśla fakt, że termin „propaganda” rzadko kiedy jest zdefiniowany; jest zaniepokojony faktem, że środki przekazu w sposób oczywisty zastosowały autocenzurę, obywatele są zastraszani i obawiają się wyrażać własne opinie, a stowarzyszenia i przedsiębiorstwa wykorzystujące przyjazne gejom emblematy, takie jak tęcza, mogą być ścigane.

Całość rezolucji można przeczytać (w języku polskim) na stronie Parlamentu Europejskiego.

Michael Cashman, Współprzewodniczący parlamentarnej grupy zajmującej się sprawami LGBTQ, skomentował rezolucję w następujący sposób: Musimy zacząć działać już teraz: dyrektywa antydyskryminacyjna, decyzja ramowa dotycząca przestępstw z nienawiści, wzajemne uznawanie dokumentów stanu cywilnego – to konkretne środki, które możemy podjąć w ciągu najbliższych dwóch lat. Mamy nadzieję, że Viviane Reding [komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa – przyp.red.] i Rada Unii Europejskiej wykażą się dobrą wolą, którą zadeklarowano podczas debaty nad tą rezolucją.

 

[sass, źródło: lgbt-ep.eu]

Skomentuj

Możesz używać następujących tagów HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Obraz CAPTCHY

*

Pamiętaj: zamieszczając komentarze akceptujesz regulamin

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa