ONZ chce, by Polska wprowadziła związki partnerskie

Rada Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych regularnie dokonuje oceny swoich 192 państw członkowskich pod kątem przestrzegania praw człowieka. 30 maja przedstawiono takie opracowanie dotyczące Polski (wcześniej Polska była oceniana w 2008 r.). W opracowaniu podsumowuje się, co danemu krajowi udało się osiągnąć od czasu wcześniejszego opracowania oraz przedstawia zalecenia odnoszące się do zidentyfikowanych niedociągnięć.

Polskę doceniono za prace nad ratyfikacją międzynarodowej konwencji chroniącej prawa osób niepełnosprawnych, wprowadzenie zakazu stosowania kar cielesnych wobec dzieci, kampanie społeczne uświadamiające skutki przemocy w rodzinie, działania mające zwiększyć udział kobiet w życiu publicznym (system kwotowy w wyborach), oraz za ułatwienie udziału w wyborach osobom niepełnosprawnym. Jako plus wymieniono fakt, że polskie prawo nie przewiduje kar dla kobiet dokonujących nielegalnie aborcji, a kobieta, która usunie ciążę, ma dostęp do pomocy psychologicznej i medycznej.

Zalecenia, które Polska powinna wdrożyć w obszarach, które uznano za zaniedbane, odnoszą się głównie do niedostatecznego zwalczania przemocy na tle rasowym i etnicznym, konieczności poprawy sytuacji ofiar przemocy domowej oraz zwiększenia przejrzystości postępowań karnych, szczególnie w przypadku cudzoziemców.

Naszą społeczność może zainteresować fakt, że zalecenia obejmują zagwarantowanie przestrzegania praw mniejszości seksualnych i przyjęcie prawa umożliwiającego im zawieranie związków partnerskich. Proponuje się też uwzględnienie kategorii tożsamości płci (gender, płeć rozumiana w sensie psychologicznym, kulturowym, a nie fizycznym) i orientacji seksualnej ofiary jako okoliczności obciążających sprawcę w przypadku przestępstw z nienawiści. Są to dwa obszary, w których toczymy z polskimi prawodawcami nieustającą walkę, a rekomendacje ONZ mogą stanowić poważny argument w tych zmaganiach.

Ze streszczeniem tekstu sprawozdania można zapoznać się na stronie internetowej Rady Praw Człowieka.

 

[sass, źródła: PAP, polskieradio.pl]

Skomentuj

Możesz używać następujących tagów HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Obraz CAPTCHY

*

Pamiętaj: zamieszczając komentarze akceptujesz regulamin

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa