- homiki.pl - https://homiki.pl -

III Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji LGBTQ

W weekend 9-10 czerwca tego roku w Toruniu odbyło się trzecie w historii ogólnopolskie spotkanie organizacji LGBTQ, potocznie zwane okrągłym stołem.

Do Torunia na zaproszenie Stowarzyszenia Pracownia Różnorodności przybyły osoby reprezentujące 13 organizacji LGBTQ: Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Stowarzyszenie Lambda Zielona Góra, Stowarzyszenie Lambda Bydgoszcz, Grupę IRIS, Stowarzyszenie Otwarte Forum, Fundację Trans-Fuzja, Fundację Autonomia, Fundację Wolontariat Równości, Stowarzyszenie Tęczówka, Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy, Fabrykę Równości i Fundację Kultura dla Tolerancji.

Od czasu pierwszych dwóch okrągłych stołów, które odbyły się w 2008 roku, zmieniło się prawie wszystko – nie tylko kontekst polityczny i nasza sytuacja prawna, ale również krajobraz polskiego trzeciego sektora LGBTQ. Tylko kilka organizacji było obecnych zarówno w 2008 jak i w tym roku. Warto dodać, że należy do nich SOFa, która co prawda podczas II OS dopiero się rejestrowała, ale w obradach uczestniczyła.

Tegoroczny okrągły stół był więc przede wszystkim okazją do przyjrzenia się zmianom, jakie w ciągu tych 4 lat przerwy zaszły wśród polskich organizacji. Mogliśmy poznać się z przedstawicielami organizacji młodych, niektórych nawet jeszcze nie zarejestrowanych, a także posłuchać o zmianach w organizacjach „starych”.

Głównym tematem spotkania była współpraca między organizacjami. Wymieniliśmy się doświadczeniami z realizowania postulatów poprzednich okrągłych stołów, a także opowiadaliśmy o konkretnych przykładach współpracy. Rozmawialiśmy o różnych rodzajach trudności doświadczanych przez organizacje małe i duże, młode i z dłuższym stażem. Z tych rozmów wynikło główne ustalenie i zobowiązanie podjęte przez obecnych – utworzenie elektronicznej platformy współpracy polskich organizacji LGBTQ. Jej celem ma być nie tylko zacieśnienie kontaktów i stworzenie płaszczyzny informowania, współpracy czy wsparcia, ale również zapewnienie bazy wiedzy, informacji i kontaktów dla nowopowstających organizacji i inicjatyw, które borykają się ze szczególnymi trudnościami. Stworzenia platformy od strony technicznej podjęła się Fundacja Wolontariat Równości.

IIIOSOLGBTQ to także, oprócz dwudniowych rozmów, okazja do mniej formalnego spędzenia ze sobą czasu, poznania się, nawiązania bardziej osobistych kontaktów. Realizowane po obradach działania integracyjne wydatnie w tym pomagały.

Stowarzyszeniu Pracownia Różnorodności należą się słowa najwyższego uznania za sprawne przygotowanie spotkania, bezbłędną logistykę i gościnne przyjęcie – a przede wszystkim za samą inicjatywę odrodzenia osobistych spotkań, które zawsze przynoszą więcej niż suche kontakty internetowe. Bardzo dziękujemy!

 

Tak obradowaliśmy:

[1]

[2]

[3]

A tak (między innymi) się integrowaliśmy:

[4]

[5]

[sass, zdjecia: SPR]