Homofobiczne treści nauczania w służbie zdrowia

Kampania Przeciw Homofobii otrzymała informacje, że Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych naucza homofobicznych treści. Po dokonaniu analizy treści zawartych na stronie Centrum okazało się, iż treści dyskryminujące osoby homo- i biseksualnej znajdują się nie tylko w pytaniach egzaminacyjnych, ale także w treści Rozporządzenia Ministra Zdrowia zawierającego program nauczania w Centrum.

Osoby homoseksualna na przestrzeni XX wieku w wielu społeczeństwach traktowane była jak chore, zaburzone, lub zboczone. Powodowało to wykluczenie ze społeczeństwa, stygmatyzację, dyskryminację, a w ekstremalnych przypadkach podejmowanie prób leczenie poprzez kastrację chemiczną, chirurgiczną, czy elektrowstrząsy.

W latach 70tych rozpoczął się przełom w postrzeganiu homoseksualności, który doprowadził do wykreślenia homoseksualności z dwóch największych klasyfikacji zaburzeń psychicznych  – DSM i ICD. W Polsce obowiązuje klasyfikacja ICD-10 Światowej Organizacji Zdrowia, z której homoseksualność została wykreślona w 1991 roku.

Wydawać by się mogło, iż 20 lat obowiązywania ICD-10 oraz rozwój wiedzy medycznej i nauk pokrewnych spowoduje, iż w Europie w XXI wieku próba patologizacji jakiejkolwiek orientacji psychoseksualnej nie może mieć już miejsca. Niestety homofobia nie jest domeną osób niewykształconych czy nieoczytanych.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych – jednostka budżetowa podległa Ministrowi Zdrowia w swoich programach nauczania w dalszym ciągu kwalifikuje homoseksulaność i biseksualność jako ‚zaburzenie i patologię seksualną’ oraz naucza ‚sposobów leczenia zaburzeń i patologii’. W tej kategorii oprócz nieheteroseksualnych orientacji pojawia się m.in. także gwałt, sadyzm i prostytucja. Co więcej, treści nauczania nie pozostają dyskryminujące tylko w teorii – w sesjach egzaminacyjnych w 2011 pojawiły się pytania dotyczące homoseksualności, takie jak: ‚Niektórzy homoseksualiści są szczególnie niebezpieczni społecznie, ponieważ uwodzą osobników: A. z nieprawidłowym popędem płciowym, B. uprawiających prostytucję, C. w wieku dojrzałym, D. w młodzieńczym wieku.’;  ‚Homoseksualiści, którzy zgłaszają się na leczenie, najczęściej: A. nie maj ą poczucia inności wśród mężczyzn, B. nie mają poczucia nienormalności swoich zachowań, C. nie akceptują swoich skłonności seksualnych, D. cieszą się dobrą pozycją w społeczeństwie.’

Treści przekazywane słuchaczom i słuchaczkom przez Centrum są oburzające. Nie tylko są homofobiczne i dyskryminujące – przede wszystkim nie są zgodne ze standardami rzetelnej wiedzy naukowej. To co naucza się tych ludzi, którzy chcą być specjalistami i specjalistkami w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa, to nawet nie jest wiedza – są to poglądy, nie znajdujące potwierdzenia w nauce. Homofobia w wydaniu paranaukowym jest szczególnie niebezpieczna – informacje pochodzące od autorytetów, przekazywane w toku nauczania przyjmowane są jako pewne i sprawdzone, są także utrwalane w procesie nauczania. Mało jest osób, które są na tyle świadome, aby kwestionować takie informacje. Kampania Przeciw Homofobi podejmie wszelkie kroki konieczne do zmiany programu nauczania szkoły i umożliwienia osobom do niej uczęszczającym otrzymania wiedzy opartej na aktualnej i rzetelnej wiedzy naukowej‚ – mówi Agata Chaber – Prezes Kampanii Przeciw Homofobii.

KPH wysłało w sprawie list do Ministra Zdrowia, do wiadomości Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z prośbą o zajęcia stanowiska w sprawie.

 

[źródło: info prasowe KPH]

 

 

Skomentuj

Możesz używać następujących tagów HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Obraz CAPTCHY

*

Pamiętaj: zamieszczając komentarze akceptujesz regulamin

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa