Ustawa o związkach partnerskich – apelujmy!

Wygląda na to, że wydarzenia dotyczące ustawy o związkach partnerskich nabrały tempa – nie przesadzając – zawrotnego. Nawet jeśli są zasłoną dymną dla innych działań rządu, nawet jeśli widzimy i wiemy, że jesteśmy elementem gry politycznej między partiami, nie warto tracić ducha. Właśnie teraz poparcie naszej społeczności, a także tzw. większości społeczeństwa, jest niezbędne! Związkowcy (ci od związków zawodowych) potrafią zrobić wiele szumu wokół swoich postulatów – na tle wiele, że kolejne rządy muszą się z nimi liczyć. Czy my – „związkowcy partnerscy” – nie możemy podobnie? Nie musimy palić opon. Wystarczy pisać, podpisywać, głośno mówić, nękać polityków, edukować znajomych. Działać.

* * *
17 lutego do laski marszałkowskiej złożony został projekt przygotowany przez przez grupę prawną, w skład której weszli przedstawiciele akcji Miłość Nie Wyklucza i Kampanii Przeciw Homofobii.

Zachęcamy w szczególności do zapoznania się z treścią ustawy (plik .pdf TUTAJ) – na zachętę możemy dodać, że jest on krótki i napisany przystępnym językiem. Ten projekt nie określa płci partnerów pozostających w związku partnerskim (tak więc otwarty jest zarówno dla par jedno- jak i różnopłciowych), dotyczy kwestii majątkowych (zarówno w trakcie trwania związku, jak i po jego ustaniu – alimenty) oraz występowania przez jednego partnera w imieniu drugiego, a także zawiera przepiękne zdanie: Partnerzy mają równe prawa i obowiązki w związku partnerskim, udzielają sobie wzajemnej pomocy i wsparcia, a także dbają o utrzymanie więzi pożycia.

Szczegóły wprowadzenia ustawy w życie regulują „Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich” (plik .pdf TUTAJ). Warto przeczytać również uzasadnienie projektu, w którym mowa o społecznym tle i celu projektu. Omówiono w nim również dotychczasowe projekty oraz rozwiązania zagraniczne, orzecznictwo międzynarodowych i polskich sądów i polskie ustawy wspominające o związkach nieformalnych (tzw. „wspólne pożycie”). Następnie przeanalizowano potencjalne skutki społeczne wprowadzenia takiego rozwiązania na tle zapotrzebowania na nie, wynikającego z rezultatów przeprowadzanych kilkukrotnie ankiet. Uzasadnienie kończy się omówieniem zmian, jakie projektowana ustawa wprowadziłaby w obowiązujących już przepisach.

W przygotowaniu są obecnie jeszcze dwa projekty ustaw. Pierwszy ma się opierać na rozwiązaniu „PACS-owym” i powstaje w oparciu o projekt złożony w poprzedniej kadencji Sejmu. Drugi, przygotowywany przez posła Artura Dunina z PO, znany jest obecnie wyłącznie z doniesień medialnych, które – patrząc po błędach, jakie media popełniają przedstawiając znany już projekt pierwszy – trudno uznać za do końca wiarygodne.

Będziemy informować na bieżąco o wszelkich oficjalnie potwierdzonych informacjach o kształcie tych dwóch projektów.

* * *
Tymczasem pragniemy zachęcić Czytelniczki i Czytelników do włączenia się w internetową akcję poparcia. Nie chodzi o poparcie dla konkretnego projektu, choć apel został zainicjowany przez Akcję Miłość Nie Wyklucza. Wszyscy chcemy chyba rzeczowej debaty w parlamencie nad naszymi projektami. Nikt nie marzy o „zamrażarce” marszałkini Sejmu, choć na razie Ewa Kopacz zyskała sobie opinię osoby rzadko z tego rozwiązania korzystającej. Wyraźmy zatem swoje poparcie.

Wydawać się może, że to „tylko” petycja internetowa, ale po pierwsze – daje ona możliwość wydrukowania podpisów i pokazania ich politykom jako wyraźnego potwierdzenia naszej determinacji, a po drugie – jest kolejnym testem pokazującym, czy należy zbierać 100 tys. podpisów.

Oto ogłoszenie Akcji MNW, treść apelu do marszałkini, stosowne linki:

Akcja Miłość Nie Wyklucza zachęca do składania podpisów pod apelem, który został wystosowany do Pani Marszałek Sejmu RP oraz posłów i posłanek.

Mamy nadzieję, że dzięki apelowi wpłyniemy na decyzję Pani Marszałek wobec dalszych losów ustawy, a także przypomnimy, że wiele osób w Polsce czeka na merytoryczne i wolne od homofobicznych uprzedzeń prace nad ustawą w Sejmie.

Nasz cel – by projekt ustawy stał się obowiązującym prawem – możemy osiągnąć, zwracając się bezpośrednio do posłów i posłanek. Podpisz apel!!!

Apel o rozpatrzenie i przyjęcie przez Sejm RP ustawy o związkach

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej mówi w artykule 32, że „nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. Mimo tego zapisu w ustawie zasadniczej tysiące par w Polsce jest dyskryminowanych przez ustawodawcę. Tylko z tego powodu, że osoba, którą kochają i z którą tworzą związek jest tej samej płci.

W Sejmie RP został złożony projekt ustawy o związkach partnerskich par jednopłciowych i różnopłciowych powstały z inicjatywy i organizacji pozarządowych i grupy nieformalnej Miłość Nie Wyklucza. Projekt ten jest szansą na pozytywne zmiany. Daje osobom dotychczas niewidocznym dla prawa możliwość stworzenie rodziny, wzajemnej opieki i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.

Wśród postulatów, których realizacja byłaby możliwa dzięki wprowadzeniu ustawy o związkach partnerskich, znajdują się kwestie dotyczące zarówno podatków, wspólnoty majątkowej, jak i obowiązków, m.in.:

– obowiązek współdziałania dla dobra związku,

– możliwość decydowania o leczeniu nieprzytomnego partnera/partnerki,

– prawo do otrzymania zwłok zmarłego partnera/partnerki celem pochówku,

– możliwość dziedziczenia w pierwszej grupie podatkowej

i wiele innych zapisów regulujących te dziedziny życia, w których partnerzy i partnerki mają utrudnioną bądź uniemożliwioną wzajemną opiekę, wsparcie i wspólne życie.

Czas to zmienić! Chcemy w świetle prawa tworzyć rodziny i być dla siebie osobami bliskimi.

Dlatego:

Apelujemy do pani marszałek Sejmu o nadanie biegu inicjatywie ustawodawczej!

Apelujemy do posłów i posłanek Sejmu RP o poważną, merytoryczną debatę nad przedstawionymi projektami ustawy o związkach partnerskich.

Apelujemy o przyjęcie przez Sejm RP ustawy o związkach partnerskich.

PODPISZ SIĘ! http://www.petycjeonline.com/miloscniewyklucza
[Ważna uwaga techniczna – podpis wymaga potwierdzenia e-mailem – sprawdź swoją skrzynkę mailową, zerknij do spamu, bez tego podpis nie będzie ważny!]

Poinformuj o petycji znajomych! Weź udział w wydarzeniu na Facebooku lub prześlij informacje wykorzystując opcje pojawiające się po podpisaniu petycji.

Bierność nic nie zmieni. Spadające krople drążą skałę.

3 komentarzeUstawa o związkach partnerskich – apelujmy!

 • Paweł

  [Re: Ustawa o związkach partnerskich – apelujmy!]

  Milczenie… I wszystko jasne!

 • d_biskupa

  [Re: Ustawa o związkach partnerskich – apelujmy!]

  Któraż to już akcja zbierania internetowych głosów? Ludziom się już chyba nie chce w kółko pod tym samym podpisywać. Postawiłabym hipotezę, że ze wzrostem częstotliwości takich akcji maleje liczba zbieranych w ten sposób podpisów. Nie jestem tylko pewna, czy zależność jest liniowa. Temat w sam raz na doktoraturę dla ambitnej magistry socjologii!

 • zośka

  [Re: Ustawa o związkach partnerskich – apelujmy!]

  ja z franką wcale takiej ustawy nie potrzebujemy,ja pobruszam a ona poczywa

Skomentuj

Możesz używać następujących tagów HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Obraz CAPTCHY

*

Pamiętaj: zamieszczając komentarze akceptujesz regulamin

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa