- homiki.pl - https://homiki.pl -

Zaproszenie na seminarium

Stowarzyszenia Lambda Warszawa zaprasza do uczestnictwa w seminarium pt. Zgłaszam problem – rzeczywistość osób homo- i biseksualnych w Polsce realizowanego w ramach projektu Zgłaszam problem, dotyczącego monitorowania indywidualnych przypadków dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w Polsce.

W trakcie seminarium zostanie zaprezentowany raport z półrocznego monitoringu przypadków nierównego traktowania obywatelek i obywateli o homo- i biseksualnej orientacji przez różnego rodzaju instytucje. Przedstawione zostaną konkretne przypadki i rekomendacje dla poszczególnych instytucji do wprowadzania zmian proceduralnych, prawnych i w sposobie przygotowania pracowników i pracownic do kontaktu z klientami i klientkami. Ważną część spotkania stanowiło będzie omówienie możliwości przyszłego współdziałania instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w zakresie równego traktowania ze względu na orientację seksualną; w trakcie spotkania planowane jest zawiązanie Koalicji, która będzie w przyszłości podejmowała działania
w tym zakresie.

Do uczestnictwa w seminarium zaproszone są osoby reprezentujące instytucje publiczne (rządowe i samorządowe) oraz organizacje pozarządowe, które zajmują się zapewnianiem kwestii równego traktowania oraz niedyskryminacji.

Seminarium odbędzie się w dniu 2 listopada 2011 r., godzinach 10:30 – 14:30, w siedzibie Austriackiego Forum Kultury w Warszawie, przy ul. Próżnej 8.

Zgłoszenia należy przekazywać za pomocą formularza internetowego, który znajduje się stronie projektu: www.zglaszamproblem.pl [1] lub na załączonym formularzu (faksem na nr 22 628 52 22 lub
e-mailem na adres warszawa [at] lambdawarszawa.org) do dnia 28 października 2011 r.

Seminarium realizowane jest przy współpracy z Austriackim Forum Kultury. Jest ono częścią projektu „Monitoring indywidualnych przypadków dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w Polsce” finansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego.

Program seminarium:

10:30 – 12:00 – Prezentacja projektu i prowadzonych badań
Prelegentki/ prelegenci: dr Urszula Hermanowicz, Irmina Kotiuk, Krzysztof Kliszczyński, Michał Pawlęga
12:00 – 12:20 – Przerwa
12:20 – 13:20 – Warsztat „Możliwości reagowania na dyskryminację ze względu na orientację psycho-seksualną: procedury, regulacje, przygotowanie personelu”
Prowadzenie: Marta Rawłuszko
13:20 – 13:30 – Przerwa
13:30 – 14:30 – Warsztat „Współpraca instytucji przy reagowaniu na dyskryminację ze względu na orientację psycho-seksualną”
Prowadzenie: Marta Rawłuszko
14:30 Obiad

[źródł: mat.org.]