- homiki.pl - https://homiki.pl -

Koniec sporu między KPH a Gaylife?

Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ostatnio wyrok w ciągnącym się od lat sporze między portalem a organizacją. Czy zakończy to całą tę nieprzyjemną historię?

W dniu 2 września br. Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał za bezzasadne odwołanie portalu gaylife.pl od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie o naruszenie dobrego imienia Kampanii Przeciw Homofobii przez portal gaylife.pl, który w serii artykułów insynuował nieprawidłowości finansowe w KPH. Wyrok jest prawomocny.

Tym samym Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego uznający portal za winny. Zgodnie z wyrokiem, portal gaylife.pl powinien umieścić na swojej stronie głównej przeprosiny adresowane do Kampanii Przeciw Homofobii (przez okres 3 miesięcy, pod głównym logo, czcionką 12 pkt).

W 2008 r. na portalu gaylife.pl zamieszczone zostały artykuły zarzucające niegospodarność wydawania środków przez Kampanię Przeciw Homofobii, nieprzestrzeganie prawa w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz inne nieprawidłowości w działalności KPH.

W dniu 20 października 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok przeciwko właścicielowi i redaktorowi portalu Gaylife oraz jednemu z jego dziennikarzy o naruszenie dóbr osobistych KPH. W wyroku Sąd orzekł, iż pozwani naruszyli dobra osobiste Kampanii oraz nakazał przeproszenie stowarzyszenia i zaniechanie naruszeń w przyszłości.

Na ogłoszeniu wyroku Sądu Apelacyjnego stawił się Tomasz Szypuła, prezes KPH. Pozwani nie stawili się.

[źródło: komunikat KPH]