- homiki.pl - https://homiki.pl -

Udało się! Pseudokonferencja odwołana!

Coraz więcej organizacji pozarządowych występuje przeciwko pseudonaukowej konferencji na temat „leczenia homoseksualizmu” w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. List protestacyjny w tej sprawie wystosowały m.in. Stowarzyszenie Dni Równości i Tolerancji, Stowarzyszenie „Pracownia Różnorodności”, a także Stowarzyszenie Otwarte Forum, wydawca Homiki.pl.

16 września na terenie Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu odbędzie się homofobiczna konferencja firmowana przez mało znaną Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii oraz Biuro Organizacji Konferencji i Zjazdów (BOKiZ) Fundacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Najważniejszym gościem imprezy będzie dr Joseph Nicolosi, kontrowersyjny amerykański psycholog, popularyzator tzw. „terapii reparatywnej”, potępianej przez przez Światową Organizację Zdrowia oraz Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne.

Prezes fundacji Roman Dworzyński, pytany przez „Gazetę Wyborczą”, dlaczego organizacja działająca przy poważnej uczelni publicznej organizuje pseudonaukowe spotkanie, powiedział, że teoria o terapii naprawczej jest „nauką jak każda inna”. Natomiast prof. Andrzej Obrębowski, który kieruje radą fundacji UM, powiedział dziennikarzowi „GW”, że organizacja konferencji to po prostu świetny biznes.

Przeciwko takie beztrosce przedstawicieli uczelni publicznej protestują organizacje pozarządowe działające na rzecz ludzi LGBTQ. W liście SOF-y, wysłanym m.in. do rektora UM, czytamy: Jako organizacja działająca m.in. na rzecz osób nieheteroseksualnych czujemy się w obowiązku przypomnieć aktualny stan wiedzy naukowej, według którego wszystkie orientacje seksualne – heteroseksualizm, biseksualizm i homoseksualizm – są równorzędne, naturalne i wrodzone.

O nienaukowości terapii reparatywnej przypominają również listy protestacyjne wystosowane przez SPR oraz Stowarzyszenie Dni Równości. – Zwracamy się z apelem o odwołanie konferencji. Zasługuje na potępienie fakt, że odbywa się ona w salach należących do szanowanej uczelni kształcącej przyszłych lekarzy. Wolność światopoglądowa i swoboda prowadzenia dyskursu akademickiego są wartościami niezwykle cennymi, stanowiącymi bardzo ważne fundamenty społeczeństwa obywatelskiego – piszą członkinie i członkowie Stowarzyszenia Dni Równości. Do wysłania własnego protestu do organizatorów konferencji namawiają również autorzy fanpage’a Tęczowe Oko Saurona na Facebooku.

(jot)

Uzupełnienie (2 wrzesień 2011).
Jak się okazało, nasza wspólna akcja zakończyła się sukcesem. Oto treść oświadczenia opublikowanego na stronie Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu:

Władze Uniwersytetu Medycznego podjęły decyzję o niepodpisaniu umowy na wynajem auli w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z Biurem Organizacji Konferencji i Zjazdów Fundacji UMP, ponieważ lokowanie konferencji pt. „Praktyczne zastosowanie terapii reparatywnej” w obiektach Uczelni utożsamiane jest z jej organizacją. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ponownie oświadcza, że nie jest organizatorem tej konferencji, a więc nie może odpowiadać za jej stronę merytoryczną i programową.