- homiki.pl - https://homiki.pl -

Wiktor Mauersberger, Art. 995 i 996 Kod. karnego

Wiktor Mauersberger, Art. 995 i 996 Kod. karnego, „Gazeta Sądowa Warszawska”, 1889, nr 30, s. 480-481.

Autorem prezentowanego tekstu jest Wiktor Mauersberger (1844 – 1917), prawnik, sędzia śledczy VII rewiru miasta Warszawy, autor licznych publikacji na temat prawa karnego i medycyny sądowej. Przedstawił on poglądy na temat medycznych objawów oraz przyczyn homoseksualizmu, zaczerpnięte z książki rosyjskiego psychiatry sądowego, wenerologa i seksuologa Beniamina Michajłowicza Tarnowskiego (1837 – 1906) zatytułowanej „Извращения полового чувства” (dosłownie: Wynaturzenia zmysłu płciowego), wydanej w Petersburgu w 1885 r.

W Cesarstwie Rosyjskim (a więc także na ziemiach Królestwa Polskiego) praktyki homoseksualne były zagrożone karą zesłania na Syberię, a przypadku współżycia z nieletnim karą 10-12 lat pracy katorżniczej na Syberii (paragrafy 995 i 996 Kodeksu Karnego z 1845 r). Po ograniczeniu stosowania kary zesłania w 1900 r., winnym wymierzano często karę ciężkiego więzienia.

Uważano, że obdukcja lekarska może dostarczyć sądowi dowodów na uprawianie stosunków homoseksualnych.

Reprodukcję tekstu udostępnił Wojciech Szot.

[1]
[2]

[3]