Wiktor Mauersberger, Art. 995 i 996 Kod. karnego

Wiktor Mauersberger, Art. 995 i 996 Kod. karnego, „Gazeta Sądowa Warszawska”, 1889, nr 30, s. 480-481.

Autorem prezentowanego tekstu jest Wiktor Mauersberger (1844 – 1917), prawnik, sędzia śledczy VII rewiru miasta Warszawy, autor licznych publikacji na temat prawa karnego i medycyny sądowej. Przedstawił on poglądy na temat medycznych objawów oraz przyczyn homoseksualizmu, zaczerpnięte z książki rosyjskiego psychiatry sądowego, wenerologa i seksuologa Beniamina Michajłowicza Tarnowskiego (1837 – 1906) zatytułowanej „Извращения полового чувства” (dosłownie: Wynaturzenia zmysłu płciowego), wydanej w Petersburgu w 1885 r.

W Cesarstwie Rosyjskim (a więc także na ziemiach Królestwa Polskiego) praktyki homoseksualne były zagrożone karą zesłania na Syberię, a przypadku współżycia z nieletnim karą 10-12 lat pracy katorżniczej na Syberii (paragrafy 995 i 996 Kodeksu Karnego z 1845 r). Po ograniczeniu stosowania kary zesłania w 1900 r., winnym wymierzano często karę ciężkiego więzienia.

Uważano, że obdukcja lekarska może dostarczyć sądowi dowodów na uprawianie stosunków homoseksualnych.

Reprodukcję tekstu udostępnił Wojciech Szot.

Komentarze zostały wyłączone.

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa