- homiki.pl - https://homiki.pl -

Chrześcijanie z grupy Wiara i Tęcza zapraszają

Jesteśmy chrześcijanami tworzącymi grupę Wiara i Tęcza.

Większość z nas należy do Kościoła Rzymskokatolickiego, ale są także wśród nas przedstawiciele Reformowanego Kościoła Katolickiego, Ewangelicko-Metodystycznego, Zielonoświątkowego, Zjednoczonego Kościoła Chrześcijańskiego i innych kościołów chrześcijańskich. Większość z nas to osoby nieheteroseksualne lub transpłciowe, które łączy wiara w kochającego i rozumiejącego Stwórcę. Wierzymy, że Bóg akceptuje nas takimi jakimi jesteśmy i każdemu bez względu na jego tożsamość płciową bądź orientację seksualną ofiaruje zbawienie. Pragniemy żyć zgodnie ze swoją naturą i Pismem Świętym.

Stworzyliśmy grupę mającą na celu niesienie wsparcia w wierze i zmaganiu się z brakiem akceptacji ze strony otoczenia. Dzielimy się swoimi przeżyciami, rozterkami i radościami. Są wśród nas wspaniałe pary jednopłciowe żyjące wiernie we wzajemnej miłości, jak również samotni poszukujący ukochanej osoby. Są wśród nas osoby po ciężkich doświadczeniach w „Odwadze”, byli zakonnicy, teologowie oraz zaprzyjaźnione osoby duchowne różnych wyznań chrześcijańskich.

Organizujemy spotykania mające charakter dyskusji bądź modlitwy. Tworzymy prywatną grupę na portalu społecznościowym Facebook. Współpracujemy z Europejskim Forum Chrześcijan LGBTQ, które skupia około czterdzieści organizacji o podobnym do naszej grupy charakterze. Swoją działalnością chcemy zwrócić uwagę na obecność osób LGBTQ w Kościele. Żyjąc zgodnie ze swoją naturą chcemy pokazać, że jesteśmy zaangażowanymi w życie Kościoła, zdolnymi do przyjmowania wszystkich sakramentów jego członkami. Pragniemy zrozumienia i uznania, że pary jednopłciowe mogą stanowić we wspólnotach kościelnych świadectwo miłości i wierności dla innych.

Stanowiska kościołów chrześcijańskich piętnujące przejawy ekspresji płciowości czy orientacji psychoseksualnej traktujemy jako błędne. Każdy został odkupiony przez Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który nie ma względu na osoby. Duch Boży mieszka w każdym człowieku bez względu na jego stan. W oparciu o Pisma Święte Starego i Nowego Testamentu (czytane z uwzględnieniem kultury, epoki i języków w których zostały napisane) uważamy, że monogamiczne związki jednopłciowe oparte na miłości i wierności mogą podobać się Bogu i służyć Jego chwale.

Dlatego też w różnych formach apelujemy o nową teologiczną dyskusję, która doprowadzi wszystkie kościoły chrześcijańskie do akceptacji powyższych poglądów.

Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu osób przyjście do naszej grupy może nie być łatwe ze względu na dotychczasowe życiowe doświadczenia (m.in. wykluczenia mające miejsce w różnych wspólnotach). Tym bardziej jednak zapraszamy każdego, dla kogo wiara i tęcza są naturalnym środowiskiem życia.

Dawid Filipkowski

http://www.wiara-tecza.pl/ [1]