- homiki.pl - https://homiki.pl -

Nagroda Tolerancji dla Adama Bodnara

Adam Bodnar, sekretarz Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, został tegorocznym laureatem Nagrody Tolerancji. To prestiżowe wyróżnienie zostało przyznane 17 maja, w Międzynarodowym Dniu Przeciw Homofobii IDAHO.

Jak czytamy w uzasadnieniu wyróżnienia Adama Bodnara, przyznanie mu Nagrody Tolerancji „jest wyrazem uznania za całokształt jego działalności na rzecz lesbijek, gejów, biseksualistów i osób transpłciowych (LGBT)”.

Dr Bodnar otacza merytoryczną opieką Program Spraw Precedensowych w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w ramach którego doprowadził do wyroku Trybunału w Strasburgu z 3 maja 2007 r., w sprawie Bączkowski i inni przeciwko Polsce, stwierdzającego niezgodność z Europejską
Konwencją Praw Człowieka zakazu Parady Równości w Warszawie w 2005 roku. W tym samym czasie wsparł również proces przeciwko byłym poznańskim politykom PiS Przemysławowi
Aleksandrowiczowi i Jackowi Tomczakowi, za porównanie orientacji seksualnej do pedofilii, nekrofilii i zoofilii. Proces znany pod nazwą „Nasza sprawa” zakończył się ugodą, w ramach której oskarżeni zobowiązali się do publicznych przeprosin.

Nagroda Tolerancji od 2006 r. wręczana jest w Niemczech, Francji, Polsce i Hiszpanii osobom prywatnym oraz organizacjom w uznaniu ich działań antyhomofobicznych i przeciwstawiających się mowie nienawiści w Europie.

Polska Nagroda Tolerancji z przyznawana jest przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa i Kampanię Przeciw Homofobii. Polskimi laureatami i laureatkami nagrody zostali: Kazimierz Kutz (2006), Piotr Pacewicz (2007), Marzanna Pogorzelska (2008), prof. Zbigniew Hołda (2009), Izabela Jaruga – Nowacka (2010).

(j)