- homiki.pl - https://homiki.pl -

Zadbajmy zadusznie

[1]

Wczoraj pogańskie Dziady i Halloween, dziś chrześcijańskie święto Wszystkich Świętych, jutro uniwersalny chyba Dzień Zaduszny…

Znalezienie grobu Zofii Sadowskiej (który idziemy uprzątnąć 6. listopada [2]) i jego stan skłoniły nas w tym roku do dwóch refleksji o „dbaniu”.

W naszej kulturze, gdzie szacunek dla grobów ma ogromne znaczenie, zadbajmy o miejsca pochówku osób ważnych dla naszej społeczności. Pewnie większość z nas potrafiłaby wskazać, gdzie pochowani są Waldorff, Dąbrowska czy Iwaszkiewicz. A Żmichowska? Mycielski? Stryjkowski? Zmarły w tym roku Pankowski? Zajrzyjmy na groby tych mniej oczywistych postaci…

I refleksja druga: bez względu na to, czy zakładamy rodziny, w których pojawią się dzieci, czy nie – zadbajmy o takie relacje z bliskimi, by po naszej śmierci miał kto zapalić nam znicz i uprzątnąć grób.

 

Redakcja