Nowa inicjatywa Lambdy Warszawa

Wyjątkowo dużo pojawia się ostatnio podejmowanych przez organizacje i podmioty LGBT inicjatyw w obszarze szeroko rozumianego prawa. Informacje o swoim nowym projekcie przedstawia tym razem Lambda Warszawa:

„Monitorowanie indywidualnych przypadków dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w Polsce” oraz portal www.zglaszamproblem.pl

Projekt jest odpowiedzią na brak realnej i cyklicznej współpracy organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.

Chcemy odpowiedzieć na realny brak długotrwałej współpracy organizacji pozarządowych i instytucji publicznych zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji osób LGB.

W Polsce brakuje szczegółowych informacji dotyczących historii konkretnych osób, które padły ofiarą np. nierównego traktowania, szantażowania, wyzwisk, obrażania, długotrwałego nękania, a także napadów czy pobić powodowanych nienawiścią do osób homo- i biseksualnych. Chcemy dowiedzieć się ile osób doświadcza tych sytuacji, a także jak instytucje i organizacje powołane do pomagania im wywiązały się ze swojego obowiązku.

Kolejno zależy nam na zainicjowaniu długotrwałej współpracy, której efektem będzie wprowadzenie zmian w prawie przyczyniających się do poprawy sytuacji osób LGB oraz zmian w sposobie działania instytucji powołanych do wsparcia ofiar przestępstw i dyskryminacji.

Co chcemy zrobić?
Zależy nam na poznaniu skali zjawiska dyskryminacji ze względu na orientację seksualną oraz zebraniu dokumentacji dotyczącej konkretnych przypadków.
Pozyskane dane zamierzamy wykorzystać w celu mobilizowania organów porządku publicznego oraz organów publicznych odpowiedzialnych za przeciwdziałanie dyskryminacji do podjęcia konkretnych działań.

W ramach projektu zostało przygotowane i przetestowane narzędzie internetowe do zbierania tych danych. Dokonamy również analizy udzielonej pomocy/wsparcia oraz towarzyszącym im procedurom i traktowaniu zgłaszających się osób, zebranie danych od osób które doznały tego typu dyskryminacji. Całość zostanie przeprowadzona w oparciu o analizę socjologiczną, psychologiczną i prawną. Rezultatem powyższej analizy będzie opracowanie rekomendacji dla konkretnych instytucji – jakie zmiany prawne należy wprowadzić oraz w jaki sposób powinny one zmienić sposób swojego działania, by być przyjaźniejszymi osobom LGB.

Jakie są główne działania projektu?
1. Uruchomienie niniejszej strony internetowej „zglaszamproblem.pl”. Na stronie znajduje się narzędzie do zbierania danych – anonimowa ankieta. Za pomocą narzędzia każda osoba LGB, która padła ofiarą przemocy fizycznych lub/i psychicznej będzie mogła w sposób szczegółowy opisać swoją sytuację.

2. Oferowanie pomocy prawnej i psychologicznej osobom, które zgłosiły przypadki dyskryminacji/doznania przestępstwa.

3. Opracowanie Raportu, prezentującego wyniki przeprowadzonego badania oraz wypracowane przez zespół ekspertów rekomendacje. Raport zostanie przesłany do parlamentarzystek/ów oraz do instytucji zajmujących się pomocą ofiarom przestępstw/dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.

4. Prezentacja wyników badań wraz z rekomendacjami podczas seminarium kończącego projekt. Do uczestnictwa w seminarium zaprosimy osoby, organizacje i instytucje potencjalnie zainteresowane przeciwdziałaniem dyskryminacji i przemocy. Liczymy, że będzie ono stanowiło inaugurację późniejszej, długofalowej współpracy.

(źródło: materiały prasowe Lambdy Warszawa)

3 komentarzeNowa inicjatywa Lambdy Warszawa

Skomentuj

Możesz używać następujących tagów HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Obraz CAPTCHY

*

Pamiętaj: zamieszczając komentarze akceptujesz regulamin

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa