- homiki.pl - https://homiki.pl -

10.10. Wrocław/Warszawa spotkania grup samopomocowych

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie spotkaniami osób niepełnosprawnych z odmienną niż heteroseksualną orientacją, postanowiłyśmy utworzyć grupę we Wrocławiu. Taka grupa, na razie jedyna w Polsce, powstała w Warszawie. Przyglądałyśmy się jej zakładaniu, pomagałyśmy ją tworzyć. Grupa ta jest na razie w powijakach, ale założycielka postawiła przed nią śmiałe cele. Nadszedł czas na Wrocław!

Pragnęłybyśmy, by osoby niepełnosprawne otwarcie mówiły o swojej seksualności, tym śmielej, im bardziej seksualność ta odbiega od ogólnie przyjętych, niepojętych norm społecznych. Chcemy, by w przyjaznej atmosferze zrozumienia i wspólnych problemów, osoby takie mogły otworzyć się na swoje potrzeby, wymienić doświadczeniami oraz wspierać. Wsparcie i niezbędną wiedzę zapewnić mogą psychologowie, seksuolodzy oraz inni specjaliści, których postaramy się zapraszać.

Najbliższe spotkania odbędą się 10 października we Wrocławiu i w Warszawie:

– Wrocław (miejsce nieustalone jeszcze) kontakt do Agaty: niepelnosprawni.lgbtq@onet.eu oraz gg: 6865486

– Warszawa, siedziba Stowarzyszenie Lambda Warszawa, ul. Żurawia 24a lok. 4, godz. 15

Powstało forum dla osób niepełnosprawnych LGBTQ, zapraszamy: http://www.pfonoh.fora.pl/ [1]