- homiki.pl - https://homiki.pl -

ARS HOMO EROTICA, czyli erotyka i estetyka jako polityka emancypacji w Muzeum Na

[1]

(Tekst ukazał się w „Zielonych Wiadomościach”, pod red. Beaty Nowak i Adama Ostolskiego, na Euro Pride w Warszawie)

Jako kurator przygotowałem wystawę „Ars Homo Erotica” na zaproszenie dyrektora Piotra Piotrowskiego, w którego wizji Muzeum Narodowe winno być aktywnym uczestnikiem demokratycznych debat. Problematyka praw społeczności LGBTQ jest takim tematem nierozwiązanych społecznych konfliktów w Polsce i wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie ruch emancypacyjny wciąż się rozwija i napotyka na polityczny i populistyczny opór. Ponadto kwestia homoseksualności jest nie tylko współczesną kategorią w odniesieniu do praw człowieka i mniejszości, ale i wielkim acz represjonowanym tematem w historii kultury. Zatem Muzeum Narodowe ze swoją kolekcją dzieł z całej historii sztuki może aktywnie uczestniczyć w polityce przedstawiania tej innej kulturowej tradycji, celowo zapominanej i usuwanej. Również „Ars Homo Erotica” jako czasowa wystawy może stać się platformą dla aktualnych dyskusji nad prawami LGBT w tej części EU. Dlatego możemy na wystawie oglądać głównie sztukę współczesną z „naszej” części Europy, wystawioną w kontekście alternatywnego – homoerotycznego kanonu sztuki zachodniej. W ten właśnie sposób współczesność łączy się z teraźniejszością w moim projekcie artystycznym, edukacyjnym i politycznym.

„Ars Homo Erotica” jest propozycją homoerotycznego spojrzenia na historię kultury, kolekcję muzeum i sztukę Europy Środkowo-Wschodniej. Dzieła wybrane ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie zestawione są ze sztuką współczesną. Kryterium selekcji nie jest tożsamość artysty lub artystki, ale temat dzieła. Aby uporządkować wielość przedstawień i metafor, ekspozycja została podzielona na dziewięć sekcji.

Ekspozycję rozpoczyna w holu głównym Czas walki poświęcony sztuce współczesnej wobec polityki seksualności i praw człowieka. Umożliwia to wkroczenie w historię kultury poprzez aktualną sytuację polityczną w Europie Środkowo-Wschodniej. Homoerotyczny klasycyzm poprzez rzeźby, kopie i cytaty antyczne prowadzi do greckich źródeł zachodniej cywilizacji, sztuki, erotyki i demokracji. Daje to wystawie historyczny i artystyczny kontekst. Akt męski przedstawia różne formuły zmysłowego aktu męskiego. Pary męskie i Ganimedes akcentują romantyczną i erotyczną ikonografię par męskich w pracach współczesnych oraz w dawnej metaforycznej sztuce mitologicznej i religijnej. Święty Sebastian to sekcja poświęcona największej homoerotycznej ikonie chrześcijaństwa i jej wcieleniom, od renesansowego malarstwa po sztukę wideo. Imaginarium lesbijskie jest kolekcją obrazów innej kobiecości w całej historii sztuki. Prezentujemy continuum kobiecego homoerotyzmu, które istnieje w kulturze wizualnej od Safony na antycznych wazach po współczesne portrety lesbijskich par. Transgender to sekcja wystawy i pojęcie dotyczące wyobrażeń tożsamości, które są pomiędzy płciami, przekraczając normatywny binarny system płciowy. Sztuka prowadzi od mitycznej androgynii do nowoczesnych maskarad i polityki podważania płci. Archiwum prezentuje polskie plakaty reklamujące słynne dzieła znanych homoseksualnych reżyserów, dramaturgów i artystów.

Zgodnie z tytułem jednej z sekcji – „trans-gender”, cała ekspozycja jest znakiem kulturowej i obyczajowej „trans-formacji”. Poprzez sztukę przenosi demokratyczną debatę o prawach LGBT na wyższy poziom i próbuje zamknąć okres gdy otwarta homofobia była językiem medialnych i politycznych dyskusji na ten temat. Znamienna dla działania wystawy może być wypowiedz jednej z artystek – młodej ukraińskiej fotografki Anastasi Mikhno,. Wykonała ona niezwykle uwodzące portrety androgynicznego młodego mężczyzny, po to aby przeciwstawić się powszechnej na Ukrainie opinii, iż osoby transgenderowe są odpychające. Ona pokazała czyste piękno. Podobnie w Polsce często słychać głosy, iż homoseksualizm jest „nieestetyczny”. Queerowe tożsamości i erotyzm łączone są ze wstrętem. W ten sposób estetykę wykorzystuje się jako politykę społeczną w celach dyskryminacji ludzi. Zatem opozycyjnie, właśnie dzięki estetyce homoerotycznej sztuki przeprowadzam proces społecznej przemiany, która otwiera na odmienność. Przeciwstawiam się też takim przekonaniom, iż ciało męskie jest nieatrakcyjne, lesbijskie wyobrażenia niewidzialne, a tematyka homoseksualna jest kulturowym marginesem. Są to wszystko opinie wynikające z heteronormatywnego systemu ideologicznego, który „Ars Homo Erotica” transformuje. Zapraszam do przyłączenia się do tej transformacji.

Wystawę można oglądać jeszcze tylko 2 dni, do 5 września 2010 roku, który jest dniem wielkiego finisażu. Jednak „Ars Homo Erotica” to tylko początek.

***

Zapraszamy w niedzielę, 5 września 2010, do Muzeum Narodowego, aby pożegnać tę niesamowitą wystawę. W ramach finisażu polecamy zwłaszcza spotkania z artystami!

W programie m.in.:

godz. 12.30 – spotkanie z prof. Witoldem Dobrowolskim, kuratorem Zbiorów Sztuki
Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie, zatytułowane Eros w sztuce antycznej

Spotkanie odbędzie się w Galerii Sztuki Starożytnej oraz na wystawie Ars Homo Erotica
obowiązuje bilet wstępu na wystawę, ok. 90 min.

godz. 16.00 – Ars Homo Erotica – podsumowanie – debata
prawy podest
Uczestnicy: prof. Piotr Piotrowski – dyrektor MNW, dr Paweł Leszkowicz – kurator wystawy,
dr hab. Anna Markowska (Uniwersytet Wrocławski); słowo wstępne wygłosi Wolfgang
Templin, prezes Fundacji im. Heinricha Bölla

spotkania z artystami:
godz. 17.30 – spotkanie z Adamem Dallosem
godz. 18.00 – spotkanie z Barbarą Falender
godz. 18.30 – spotkanie z Karoliną Bregułą
godz. 19.00 – spotkanie z Ramanem Tratsiukiem (Grupa Bergamot)
godz. 19.30 – spotkanie z Tomaszem Kitlińskim
godz. 20.00 – spotkanie z Zuzą Krajewską i Bartkiem Wieczorkiem
Spotkania z artystami poprowadzi kurator wystawy – dr Paweł Leszkowicz.

5 września wystawę „Ars Homo Erotica” oglądać będzie można o trzy godziny dłużej, tj. do godziny 21.00. Podczas finisażu książka towarzysząca ekspozycji będzie do nabycia w promocyjnej cenie: 80 zł. Za uiszczeniem w kasie 5 zł można wypożyczyć audioprzewodniki, które są do odbioru w Informacji MNW.

Autorzy:

zdjęcie Paweł Leszkowicz

Paweł Leszkowicz [2]

autor zmigrowany z php-nuke – ID: 102; nazwa: pawelleszkowicz