- homiki.pl - https://homiki.pl -

Historii z posłem Piętą ciąg dalszy

Część naszych Czytelników i Czytelniczek pamięta jeszcze być może, jak z początkiem tego roku w kręgu naszego zainteresowania pojawił się po raz kolejny poseł Stanisław Pięta z PiS. Wtedy to uzyskał on odpowiedź na swoją interpelację z października 2009 r. , w której to ogólnie rzecz biorąc wyraził swój pogląd na temat homoseksualistów w ogóle, a wystawy „Homo Ars Erotica” w szczególe. Dzięki (rozsądnej) odpowiedzi ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego i wyrażanej na różne sposoby frustracji posła Pięty szersza opinia publiczna dowiedziała się w ogóle o tej interpelacji, zaś orgi LGBTQ postanowiły wreszcie podjąć w jej sprawie jakieś działania. Wysłano pisma do różnych instancji, bez widocznego efektu.

I tak to w lutym bieżącego roku Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności wezwało posła Piętę do wycofania się z homofobicznych wypowiedzi z interpelacji oraz do przeproszenia w mediach wszystkich osób, które mogły poczuć się nimi urażone. W związku z brakiem odpowiedzi Pracownia złożyła zawiadomienie o popełnieniu przez posła PiS przestępstwa zniesławienia przy użyciu środków masowego komunikowania. 18 maja Pracownia otrzymała od prokuratury warszawskiej postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa. Odmowę uzasadniono opinią, że nie ma interesu społecznego w objęciu sprawy ściganiem. Prokurator nie odniósł się jednak do argumentacji przedstawionej przez SPR. Na stronie SPR można przeczytać: zaskoczeniem był prokuratorski wywód, zgodnie z którym SPR powinno sobie samo poradzić ze ściganiem posła PiS, gdyż “jak wynika z załączonych dokumentów [SPR] reprezentowane jest przez osoby wykształcone, pełnoletnie, odnoszące się w zawiadomieniu tak do poglądów doktryny jak na i orzeczenia Sądu Najwyższego, co świadczy o dobrej znajomości prawa”. Zdaniem prokuratora oznacza to, że SPR “może reprezentować interesy środowiska sama, bądź za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika”.

Pracownia złożyła zażalenie od tej decyzji i szykuje się do dalszych działań. Gratulujemy konsekwencji i życzymy powodzenia!

Więcej: http://www.spr.org.pl [1]

(sass)