- homiki.pl - https://homiki.pl -

Lambda Warszawa po wakacjach

Po przerwie wakacyjnej Lambda Warszawa wznawia spotkania grup spotkaniowych, których działalność w okresie wakacyjnym była zawieszona.

We wrześniu, po przerwie, ruszyły:
– grupa rozwojowa w środy w godz. 18.00-20.00
– grupa dla dziewczyn „Gennema” w czwartki w godz. 18.00-20.00
– grupa trans w drugi i czwarty piątek miesiąca w godz. 18.30-20.00
– grupa dla bliskich osób trans w trzeci piątek miesiąca w godz. 18.30-20.00
– grupa dla rodziców w ostatni czwartek miesiąca w godz. 18.00-19.00
– klub filmowy w drugą i czwartą sobotę miesiąca w godz. 18.00-21.00

Od października zaczną pracować:
– grupa dla chłopaków w niedziele w godz. 18.00-20.00
– grupa 50+ w poniedziałki w godz. 17.00-18.30
– grupa studencka we wtorki w godz. 18.00-19.30
– grupa dla cudzoziemców we wtorki w godz. 18.30-20.00
– grupa LesMamy w pierwszy piątek miesiąca w godz. 18.00-19.30

Zapraszamy także na dyżury biblioteki, w środy w godz. 18.00-20.00 i w soboty w godz. 18.00-21.00.