- homiki.pl - https://homiki.pl -

Kolejne punkty na tęczowej mapie świata

Media doniosły w ostatnich dniach o jednym wydarzeniu bardzo ważnym dla środowisk LGBTQ i o jednej obiecującej zapowiedzi.

Ważne wydarzenie – w Urugwaju niższa izba parlamentu przyjęła przepis prawny dopuszczający adopcję dzieci przez pary homoseksualne. Ustawa musi jeszcze zostać zatwierdzona przez izbę wyższą, która pozytywnie zaopiniowała jej wcześniejszą wersję. Jeśli – a wszystko na to wskazuje – ustawa wejdzie w życie, Urugwaj będzie pierwszym krajem Ameryki Łacińskiej o tak postępowym ustawodawstwie. Media zwracają uwagę, że dobry klimat dla przyjęcia ustawy stworzyli polityczni zwolennicy prezydenta Tabare Vazqueza – lewicowa koalicja wprowadziła już w Urugwaju związki partnerskie, adopcja była więc oczekiwanym kolejnym etapem.

Z kolei stan Maine przygotowuje się do zaplanowanego na późną jesień referendum – kolejnej odsłony walki o uznawane przez prawo związki partnerskie. Ustawa wprowadzająca je do przepisów prawa została co prawda podpisana przez gubernatora stanu Johna Baldacci (który wcześniej wypowiadał się przeciwko takim rozwiązaniom, ale ustawę podpisał argumentując to obowiązkami wobec konstytucji USA), nie weszła jednakże jeszcze w życie. Przeciwnicy zdołali bowiem zebrać podpisy pod wnioskiem o referendum w tej sprawie, co oznacza zawieszenie działania ustawy do czasu przeprowadzenia referendum. Jego prawdopodobny termin to listopad tego roku, lub ostatecznie czerwiec przyszłego roku. Obydwie strony prowadzą intensywne kampanie publiczne.

Od redakcji: może warto zapoznać się z materiałami choćby amerykańskich kampanii społecznych za legalizacją związków partnerskich? Rozwiązania takie nie są drogie, Internet zapewnia praktycznie bezpłatne rozpowszechnianie, a racjonalne i emocjonalne argumenty poparte odpowiednim ładunkiem informacji może się wreszcie przebija do mainstreamu?

(sass)