- homiki.pl - https://homiki.pl -

Żądamy ustawy o związkach partnerskich!

Na stronie petycje.pl dostępna jest petycja do Parlamentu RP, której celem jest umożliwienie w Polsce formalizacji związków między osobami tej samej płci.

Formalny związek to wzajemne oddanie się sobie dorosłych osób we wszystkich sferach, najściślejszy związek jaki mogą stworzyć dla siebie ludzie. To jednocześnie wzajemne zobowiązanie – obowiązki i prawa – wynikające z umowy prawnej jaką zawierają poślubione sobie osoby. Prawa te i obowiązki, poprzez regulacje cywilne, znajdują ochronę – gwarancje państwa.

Konstytucja RP, na swych kartach, gwarantuje każdemu Polakowi i każdej Polce brak dyskryminacji w jakiejkolwiek sferze życia. Tymczasem kobiety i mężczyźni nieheteroseksualni w Polsce nie mają możliwości sformalizowania swego rodzinnego związku, co w sposób bardzo negatywny wpływa na ich życie codzienne.

Zakończmy w Polsce dyskryminację lesbijek, gejów i osób biseksualnych, którzy / które tworzą rodziny oparte na związku osób tej samej płci.
Zróbmy to teraz!

Zagłosuj ZA formalizacją związków osób tej samej płci w Polsce! Poproś o to samo swoich bliskich i znajomych.

http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=4117 [1]