- homiki.pl - https://homiki.pl -

Czekamy na decyzję sądu II instancji…

Krystian Legierski: Jestem zdania, że sąd w tym wypadku odzwierciedlił poziom wiedzy w naszym społeczeństwie na temat homoseksualizmu – czyli można powiedzieć niewiedzy. Dla sądu fakt, że homoseksualizm od wielu już lat w świecie medycznym nie jest uznawany za chorobę nie jest bezdyskusyjny – sad uważa, że w tej sprawie toczy się naukowa debata. Stwierdzenie takie pokazuje, że sąd nie jest świadom faktu, iż taka debata toczyła się wiele lat temu a jej finałem było wykreślenie przez światową organizacje zdrowia homoseksualizmu z klasyfikacji chorób. Sąd nie uznał przedstawionych przeze mnie opinii Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz opinii krajowego konsultanta ds. seksuologii prof. Lwa Starowicza jako wiążących opinii medycznych i przeciwstawił im opinie nikomu nie znanych osób uważających się za naukowców.
Jednym słowem dla sądu jednakową moc mają opinie, zalecenia i decyzje podejmowane zarówno przez organy międzynarodowe np WHO czy krajowe autorytety medyczne jak opinie wydawane przez pseudo naukowców nie uznawanych w świecie nauki, których metody badawcze są uznane za wadliwe i nie znajdujące uzasadnienia w wiedzy naukowej lecz w osobistych przekonaniach np moralnych. Kierując się takim rozumowaniem należałoby dojść do wniosku, że w zasadzie o żadnym twierdzeniu nie można powiedzieć, czy jest ono prawdziwe czy tez może fałszywe ponieważ żadna wiedza nie jest wiedzą obowiązującą z tego powodu, że dowolna osoba uznająca, że ma autorytet w danej dziedzinie mogłaby ją podważyć.

Dziś zapadnie decyzja sądu drugiej instancji. Ciekawe, jak prezentuje się poziom wiedzy tego składu sędziowskiego…

(sass)

7.06: sąd apelacyjny podtrzymał decyzje sądu pierwszej instancji