- homiki.pl - https://homiki.pl -

Wreszcie coś się ruszyło!

Kampania Przeciw Homofobii przygotowała raport dotyczący homofobicznej mowy nienawiści. W najbliższą środę odbędzie się debata w tej sprawie (szczegóły podamy w odrębnym tekście). Rzecznik Praw Obywatelskich z inspiracji KPH wystosował pismo do Ministra Sprawiedliwości o uwzględnienie proponowanych zmian w nowelizacjach Kodeksu karnego.

Jest to przełom, dlatego, że nie tak dawno temu RPO deklarował, że nie pomoże tej organizacji w lobbowaniu na rzecz zmian, po drugie – wreszcie mamy szansę otrzymać prawo, które będzie nas chroniło przed mową nienawiści.

Oto fragment uzasadnienia RPO:

Kampania Przeciw Homofobii, jedna z wiodących organizacji społecznych
przeciwdziałających dyskryminacji lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych (LGBT), przedstawiła postulat dokonania zmian w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553, z późn. zm.) (dalej: kk), które miałyby na celu wzmocnienie ochrony godności osób LGBT oraz poszanowania ich nietykalności cielesnej. Według Stowarzyszenia, polskie prawo karne nie chroni w odpowiedni sposób przed homofobiczną mową nienawiści i przestępstwami nienawiści wobec osób o odmiennej orientacji seksualnej. Kampania Przeciw Homofobii wnosi o zmianę następujących przepisów Kodeksu karnego: art. 119 § 1, w ten sposób, aby karalne stało się stosowanie przemocy i gróźb ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową, art. 256 § 2 i 3, gdzie karalne stałoby się rozpowszechnianie lub publiczne prezentowanie treści mogących wywołać nienawiść na tle orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej oraz art. 257, gdzie penalizowane byłoby publiczne znieważanie grupy ludności albo poszczególnej osoby na tle orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.

Wobec dość licznych, niepokojących przypadków występowania aktów przemocy
werbalnej lub fizycznej wobec osób LGBT oraz doniesień o niewystarczających środkach ochrony prawnej pozostających w dyspozycji osób pokrzywdzonych, wydaje się, że na szczególną uwagę zasługują postulaty zmiany art. 256 § 2 i 3 i art. 257 kk. Przepisy te penalizują obecnie nawoływanie do nienawiści oraz publiczne znieważanie na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych czy religijnych.

Źródło: www.rpo.gov.pl [1]

Trzymamy kciuki za pozytywny obrót sprawy! Proponowane zmiany prawne niewątpliwie są nam potrzebne.