- homiki.pl - https://homiki.pl -

Iwan Bloch, Życie płciowe naszych czasów, Lwów 1929

W początkach XX w. ukazało się wiele publikacji na temat seksualności. Większość autorów traktowała homoseksualizm jako groźną dewiację (np. August Forel). Jednakże z biegiem czasu coraz liczniejsze grono stanowili specjaliści uważający homoseksualizm za zjawisko normalne. Należał do nich niemiecki lekarz Iwan Bloch (1872-1922), autor książki Das Sexualleben unserer Zeit in seinen Beziehungen zur modernen Kultur, wydanej po raz pierwszy w 1907 r. i wielokrotnie później uzupełnianej.

Przedstawiamy fragment tej publikacji w przekładzie na język polski autorstwa Zygmunta Bassa, wydanym we Lwowie w 1929 r. Książka ta była czytana także przez żydowskich mieszkańców II Rzeczypospolitej, dzięki przekładowi na język jidysz (Dos geszlecht-lebn fun unzer cajt). Załączamy kartę tytułową wydania z 1934 r.

Prezentowane książki znajdują się w zbiorach Piotra Schlegla.

Kliknij na obrazek, aby powiększyć!
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]