Biblia sacra to iest wszystkie księgi Starego i Nowego Przymierza …, Hale 1726

Zawarta w Biblii surowa ocena miłości łączącej mężczyzn, a szczególnie zakaz stosunków homoseksualnych zapisany w pochodzącej z VI w. p.n.e. III Księdze Mojżeszowej [Kapłańskiej] (20, 13) oraz potępienie praktyk homoseksualnych w datowanym na około 60 r. n.e. Liście do Rzymian (1, 27) wywierało wielki wpływ na sytuację gejów od chwili, gdy chrześcijaństwo stało się religią państwową w Imperium Rzymskim, tj. od IV w. n.e. W większości państw europejskich stosunki homoseksualne karane były śmiercią aż do końca XVIII w.

Luterańska Biblia sacra …, z której pochodzą skany, wydana w Hale w 1726 r., była wznowieniem przekładu opublikowanego po raz pierwszy w Gdańsku w 1632 r.

Zabytek znajduje się w zbiorach osoby, która zastrzega sobie anonimowość.


Komentarze zostały wyłączone.

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa