- homiki.pl - https://homiki.pl -

Walter Pater, Wybór pism, Lwów 1909.

Walter Horatio Pater (1839-1894) był jednym z głównym przedstawicieli estetyzmu. Jako wykładowca w Oksfordzie wywarł znaczący wpływ na rozwój intelektualny Oskara Wilde. W jego pismach (m.in. Plato and Platonism, 1893) znajdujemy mniej lub bardziej zawoalowane wątki homoerotyczne.

Wybór pism Patera w przekładzie Stanisława Lacka, opublikowany we Lwowie w 1909 r., był drugą publikacją z serii Symposion, zainicjowanej wydaniem Uczty Platona w przekładzie Władysława Witwickiego.

Książka znajduje się w zbiorach Pawła Fijałkowskiego.

[1]
[2]

[3]