- homiki.pl - https://homiki.pl -

Informacja o I Ogólnopolskim Spotkaniu Organizacji LGBTQ

Zakończone 27 stycznia w Krakowie Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji LGBTQ było wydarzeniem bez precedensu w historii polskich ruchów działających na rzecz praw mniejszości seksualnych oraz przeciwdziałania dyskryminacji i homofobii. Po raz pierwszy w Polsce, przedstawiciele 18 organizacji z całego kraju przyjęli za wspólny szereg postulatów, z których za najważniejsze uznano:

– wprowadzenie do systemu edukacji wycofanego podręcznika Rady Europy „Kompas”;
– wprowadzenie do szkół obowiązkowego przedmiotu o nazwie „Edukacja seksualna”, o programie nauczania dostosowanym do wieku uczniów;
– uwzględnianie przez podręczniki szkolne i programy nauczania aktualnej wiedzy na temat rozwoju człowieka i jego tożsamości;
– zmiany paragrafów 256 i 257 Kodeksu Karnego, ich rozszerzenie w taki sposób, aby obejmowały ochronę przed dyskryminacją z uwagi na orientację psychoseksualną;
– wprowadzenie do prawa instytucji związków partnerskich, możliwych do zawarcia przez osoby tej samej bądź odmiennej płci;
– rozwiązanie kwestii prawnych związanych z dziećmi wychowywanymi przez pary homoseksualne;
– przywrócenie prawa do całkowitej refundacji kosztów leczenia osób transseksualnych, obejmującej zarówno koszty operacji, jak i kuracji przed i pooperacyjnej.
Zebrane w Krakowie Organizacje szczególną uwagę zwracają w stronę przywrócenia dialogu społecznego organizacji obywatelskich z Rządem RP, przypominając, iż na Rządzie leży odpowiedzialność za powołanie Urzędu do spraw przeciwdziałania dyskryminacji, która jest wynikiem zobowiązań międzynarodowych związanych z naszym członkostwem w Unii Europejskiej.
Zebrani ustalili termin następnego spotkania. Odbędzie się ono we wrześniu bieżącego roku.

Lista organizacji:

Fundacja Kultura dla Tolerancji, Kraków (organizator spotkania)
Kampania przeciw Homofobii Oddział Warszawa
Kampania przeciw Homofobii Oddział Wrocław
Kampania przeciw Homofobii Oddział Szczecin
Kampania przeciw Homofobii Oddział Śląsk
Kampania przeciw Homofobii Oddział Bydgoszcz/Toruń
Kampania przeciw Homofobii Oddział Kraków
Kampania przeciw Homofobii Oddział Trójmiasto
Stowarzyszenie Lambda, Warszawa
Stowarzyszenie Lambda, Kraków
Stowarzyszenie Lambda, Szczecin
Fundacja Równości, Warszawa
Fundacja Przestrzeń Kobiet, Kraków
Fundacja Przestrzeń Kobiet, Poznań
Stowarzyszenie Kobiet Konsola, Poznań
Grupa Trans-Fuzja, Wrocław
Komitet Organizacyjny Dni Równości i Tolerancji, Kraków/Poznań
Fundacja Anka Zet Studio, Warszawa

Oprac. Sebastian Liszka, Rzecznik prasowy Fundacji Kultura dla Tolerancji