- homiki.pl - https://homiki.pl -

Julian Stryjkowski, Sarna albo rozmowa szatana z chłopcem, aniołem i Lucyferem, Warszawa 1992. Książka z autografem Autora.

Julian Stryjkowski (1905 – 1996) polski prozaik, dramatopisarz i dziennikarz. Większość swych utworów poświęcił kulturze i historii społeczności żydowskiej, z której się wywodził.

Swą homoseksualność ujawnił pod koniec życia w książce Milczenie (Warszawa 1993) oraz wywiadzie udzielonym w początkach 1994 r. „Gazecie Wyborczej”.

Książka znajduje się w zbiorach Roberta Dworniaka.

[1]

[2]