Karol Kautsky, Zasady socyalizmu, Kraków 1906

Homoerotyczna okładka autorstwa malarza i grafika Henryka Uziembły (1879-1949) do książki Karola Kautskiego Zasady socyalizmu, wydanej w Krakowie w 1906 r. przez Towarzystwo Wydawnictw Ludowych, pozwala zaliczyć tę publikację do nielicznego grona atrakcyjnych edytorsko polskich druków lewicowych przełomu XIX i XX w.

Być może autor okładki dał w ten sposób wyraz nie tylko swej naturze, lecz także nadziejom, że przyszłość będzie bardziej przyjazna od teraźniejszości nie tylko dla wyzyskiwanych ekonomicznie, lecz także dla kochających inaczej niż większość. Mogły zainspirować go do tego słowa Kautskiego: „[…] socyaliści reprezentują interesy wszystkich maluczkich […]. Proletaryat […] jest zdeklarowanym wrogiem wszelkiej formy wyzysku i ucisku, i walczy na czele wszystkich wyzyskiwanych i uciskanych”.

Książka znajduje się w zbiorach Pawła Fijałkowskiego.

Komentarze zostały wyłączone.

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa