- homiki.pl - https://homiki.pl -

A jednak można – Catholics for a Free Choice

A jednak można… Nie dotyczy to tak całkiem, wyłącznie i bezpośrednio nas – osób LGBT (no i Q). Ale dotyczy tych z nas, którzy zmagają się – w sobie, poza sobą – ze słabszym lub mocniejszym konfliktem między wiarą katolicką a orientacją / tożsamością seksualną, która nie jest tą „jedyną właściwą”.

A jednak można… Być katolikiem i opowiadać się otwarcie za wolnym wyborem w kwestiach dla Kościoła katolickiego najdrażliwszych – bo leżących w sferze ludzkiej seksualności. Mówić „tak” antykoncepcji, prawu kobiety do swobodnej decyzji w sprawie aborcji, orientacjom nieheteroseksualnym i niejednoznacznym tożsamościom płciowym, ograniczeniu wpływu religijności jednych na życie drugich, rozdziałowi Kościoła katolickiego nie tylko od państwa, ale i od polityki w ogóle. Dawać innym i sobie prawo moralne do własnego, wolnego wyboru – i niezgody na sztywną postawę twardogłowego Watykanu. I nie przeżywać katuszy schizmy, izolacji, potępienia. Działać – i to prężnie – z innymi, podobnie myślącymi, propagując te postawy…

A jednak można… Naturalnie nie u nas, gdzie „inaczej myślącym” katolikom nie pozostaje nic innego, jak siedzieć cicho (a tym o większej potrzebie perswazyjnej – angażować się w dyskusje na łamach Tygodnika Powszechnego, bo chyba tylko on pozostał ostoją jako-tako wolnego myślenia w oficjalnym polskim KK). Naturalnie w „Hameryce”.

Catholics for a Free Choice to amerykańska organizacja pozarządowa założona w 1973 r., a obecnie kierowana przez Francess Kissling, znaną działaczkę religijnego ruchu feministycznego i propagatorkę praw reprodukcyjnych. Została stworzone po ogłoszeniu przez amerykański Sąd Najwyższy wyroku w sprawie Roe vs. Wade, uznającego, że prawo kobiety do przerwania ciąży wynika z jej prawa do prywatności. CFFC stawia sobie za cel kształtowanie poglądów opinii publicznej i prezentowanie w ramach światopoglądu katolickiego różnych opinii – niekoniecznie zgodnych z tym, co mówi Watykan, ale zawsze opierających się na zaufaniu do wolnej woli człowieka i utwierdzaniu go w jego wyborach. Organizuje seminaria i warsztaty, oferuje pomoc techniczną i wiedzę, prowadzi badania naukowe i działalność wydawniczą, współpracuje z ośrodkami uniwersyteckimi. Działa razem z organizacjami feministycznymi, zdrowotnymi, religijnymi.

Na stronie CFFC przedstawione są następujące zasady, stanowiące podstawę jej działalności:
– prawo każdego do decydowania, kiedy i jak założy rodzinę,
– prawo do swobodnego podejmowania wyborów moralnych, z czym wiąże się dostęp do wszelkich środków antykoncepcyjnych, bezpiecznej i legalnej aborcji, opieki pre- i postnatalnej oraz adopcji,
– szacunek, uznanie i akceptacja gejów, lesbijek, osób bi- i transseksualnych oraz transgenderowych i tworzonych przez nie związków, jak również poparcie dla przyznania im pełni praw obywatelskich,
– leczeni i zapobieganie HIV/AIDS, wsparcie, szacunek i dostęp do pełnego leczenia dla ich ofiar – z naciskiem na dostęp do prezerwatyw,
– walka z wszelkimi formami przemocy, w tym przemocy seksualnej, w domu, w związkach oraz w ramach Kościoła,
– sprawiedliwość ekonomiczna i społeczna w zakresie zapewniania dostępu do usług zdrowotnych, w tym związanych ze zdrowiem reprodukcyjnym, dla wszystkich, również najbiedniejszych,
– równouprawnienie między płciami i zwalczanie dyskryminacji kobiet w ramach dostępu do władzy, społeczeństwa obywatelskiego i wszystkich grup religijnych,
– walka o takie strategie działań publicznych, które byłyby oparte na wiedzy naukowej, strukturach demokratycznych i wspólnym dobru,
– równe prawo dla wszystkich grup religijnych do udziału w życiu społecznym i politycznym.

Terenem działania CFFC są parafie (organizacje, grupy pro-choice, praca oddolna), kliniki leczenia niepłodności i ośrodki zdrowia reprodukcyjnego (edukacja w kwestii wolnego wyboru), a także władze legislacyjne w Stanach Zjednoczonych (wpływ na procesy legislacyjne na poziomie stanowym i federalnym – rola doradcza). CFFC współpracuje również z innymi organizacjami o podobnym charakterze na całym świecie: Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) w całej Ameryce Łacińskiej i Hiszpanii czy Catholics for a Free Choice Canada. Jest akredytowana jako organizacja pozarządowa w systemie ONZ.

Można powiedzieć, że sztandarowe hasła CFFC nie dotyczą nas, społeczności LGBTQ, aż tak bardzo. Może. Choć… A jeśli jest się homokatolikiem – i walczy za wszelką cenę o integralność swojej osoby i prawo do dobrego życia gdzieś na przecięciu orientacji/tożsamości i wiary religijnej? A jeszcze na przykład jeśli lesbijka zajdzie w wyniku gwałtu w ciążę (na przykład jeszcze zagrażającą jej życiu)? Jeśli kobieta biseksualna w związku ze swym partnerem (mężem?) nie chce zajść w ciążę? Albo mężczyzna – z żoną? To nie są problemy wydumane. To nas, nie-hetero katolików, dotyka. I rozwiązaniem nie jest dla nas rzucenie KK w cholerę… Wielu z nas szuka kompromisu, przestrzeni swobody – a CFFC jest miejscem, gdzie można je znaleźć. Oprócz walki o prawa reprodukcyjne, CFFC poświęca sporo uwagi nowoczesnemu podejściu do zagadnienia LGBTQ w perspektywie zarówno ogólnochrześcijańskiej, jak i katolickiej, publikując w swoim czasopiśmie Conscience bardzo interesujące wyniki badań biblistów, teologów, historyków – nad przekazem biblijnym, nad nauczaniem i tzw. „tradycją” KK, zamieszczając analizy, moderując dyskusje.

A przede wszystkim, postawa, poziom myślenia, perspektywa światopoglądowa CFFC wychodzą daleko ponad to, czego – w najlepszym razie – możemy oczekiwać w Polsce, ponad „pochylenie się z troską” nad nami. Organizacja ta promuje myślenie, odpowiedzialność, wolną wolę i szacunek nie podszyty pobłażliwością, zostawiający gdzieś daleko w tyle, w kurzu drogi, podejście „miłuj grzesznika, nienawidź grzechu”. Daje ludziom moralny kredyt zaufania, że wybiorą to, co dla nich dobre, bez systemu nakazowo-zakazowego. Szanuje i akceptuje ich wybory. Nie nawraca. Niby nic, niby oczywiste, a jaka różnica jakości…

Strona organizacji:
www.catholicsforchoice.org [1]

Magazyn Conscience
http://www.catholicsforchoice.org/conscience/default.asp [2]

PS1. Nieformalnymi kanałami dotarła do mnie informacja, że CFFC stworzyła grupę doradczą na Polskę. O jej działaniach na pewno jeszcze usłyszymy, tymczasem osoby zainteresowane ewentualną współpracą z nią prosimy o kontakt z redakcją: listy@homiki.pl.

PS2. Najnowszy numer Conscience zawiera specjalny dodatek z obszernym raportem o sytuacji praw kobiet, ruchu pro-choice oraz praw mniejszości seksualnych w Polsce. Nie napisano tam niestety niczego, czego byśmy juz nie wiedzieli, jest poważna krytyka bezczynności i bezwładności społecznej w naszym kraju, czyta się to jakoś niezbyt… hm… optymistycznie.

Autorzy:

zdjęcie Uschi

Uschi „Sass” Pawlik [3]

Tłumaczka z zawodu, korektorka z powołania. Ma kota na punkcie kotów. Pasjonują ją zagadnienia [trans]genderowe, kwestie rodzin LGBTQ i feminizm.