Oświadczenie

Warszawa, 2 czerwca 2006

Oświadczenie

Wobec pojawiających się w ostatnich dniach w mediach informacjach dotyczących rzekomych nielegalnych lub wręcz przestępczych źródeł finansowania polskich organizacji pozarządowych działających na rzecz gejów i lesbijek, pragniemy oświadczyć, że zarówno Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii jak i Stowarzyszenie Lambda Warszawa są organizacjami działającymi zgodnie z polskim prawem, a szczególności ustawą o stowarzyszeniach oraz ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Przypomnieć również chcemy, że obie organizacje posiadają status organizacji pożytku publicznego, co oznacza, że państwo polskie, prawomocnym orzeczeniem sądu uznało, że oba podmioty wypełniają szczególną rolę w polskim społeczeństwie i są szczególnie potrzebne dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Odpierając absurdalne zarzuty o niegospodarności, nielegalności czy wręcz czerpania korzyści w związku z powiązaniami mafijno-przestępczymi podkreślamy, że status organizacji pożytku publicznego nakłada na nasze organizacje obowiązek przestrzegania surowych reguł corocznej sprawozdawczości. Sprawozdania zarówno finansowe jak i merytoryczne są terminowo składane właściwemu ministrowi i nigdy nie były przez niego kwestionowane.

Reprezentowane przez nas organizacje od wielu już lat pozyskują środki finansowe zarówno z zagranicznych jak i krajowych źródeł, które są legalne i dostępne dla wszystkich organizacji pozarządowych. Nasi grantodawcy – w tym Fundacja Batorego, Instytut Spraw Publicznych, Komisja Europejska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – nigdy nie zgłaszali zastrzeżeń do realizowanych przez nas projektów. Wszelkie dotacje pochodzące z tych źródeł były zawsze rzetelnie rozliczane przez nasze organizacje.

Środowiska prawicowe, zarzucając nieprawidłowości i przestępczy charakter naszych organizacji tym samym podważają działania polskiej administracji rządowej w zakresie nadzoru nad organizacjami pożytku publicznego i jej przyzwolenie na taki stan rzeczy.

W imieniu organizacji pożytku publicznego:

Zarząd Kampanii Przeciw Homofobii
Zarząd Lambdy Warszawa

Skomentuj

Możesz używać następujących tagów HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Obraz CAPTCHY

*

Pamiętaj: zamieszczając komentarze akceptujesz regulamin

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa